BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie zarządzania ryzykiem walutowym na przykładzie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
The Meaning of Management the Monetary Risk on Example of Enterprises of Zachodniopomorskiego Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 54, s. 87-98, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko walutowe, Przedsiębiorstwo, Województwo
Risk management, Currency risk, Enterprises, Voivodship
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie możliwych kierunków w zarządzaniu ryzykiem walutowym oraz ukazanie powszechności jego występowania na przykładzie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego...W niniejszej pracy przedstawiono dotychczasowy rozwój możliwych strategii i metod zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym. Wskazano na nowe kierunki rozwoju metod zabezpieczania się przed tym ryzykiem. Rzeczywistość i warunki gospodarowania zmieniają się, a także tworzone są nowe instrumenty możliwe do zastosowania, wydaje się zatem, że nie można go zamknąć w określonych regułach postępowania, które byłyby optymalne w każdej sytuacji. Dlatego tak ważne jest, aby nad procesem zarządzania ryzykiem czuwał analityk ze swoją wiedzą, intuicją i doświadczeniem. Niewątpliwie temat zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym, podobnie jak optymalny wybór papierów wartościowych na giełdzie, będzie ciągle żywy, ze względu na konieczność stosowania nowych rozwiązań. (fragment tekstu)

The necessity of management becomes with monetary risk the inseparable element of functioning the Polish company. The entry Poland to European Union contributed to enlargement from foreign markets the trade as markets of sale as well as the logging of materials. With attention on generality of monetary risk the article says the accessible methods of management (the protection) this risk. They confirm the validity of risk executed in studio of investigations of social opinion the introduced in article results of questionnaire investigations in Stettin. It monetary risk in publication was described was the possible strategies of management as well as instruments which of enterprise can comply in aim of protection before this risk were introduced.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamska A., Rola i zadania dyrektora finansowego, Wyd. OE, Kraków 2004.
  2. Bennett D., Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
  3. Best P., Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2004.
  4. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wyd. PWN, Warszawa 2003.
  5. Dziawgo D., Ryzyko na rynku finansowym, Wyd. PWE, Warszawa 1998.
  6. Gryglik M., Zarządzanie ryzykiem walutowym, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  7. Lech A., Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji, Wyd. WIB, Warszawa 2003.
  8. Tarczyński W., Mojsewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
  9. Wyniki badań ankietowych z pracowni badań opinii społecznej w Szczecinie na zlecenie SMG KRC (Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej), 2010.
  10. Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, Wyd. Liber, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu