BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Title
Budowanie świadomości bezpieczeństwa pracy : (na przykładzie zatrudnionych w przedsiębiorstwie hutniczym)
Workers' Awareness Management as the Key Element of Safety Work in Metallurgical Company
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 2, s. 81-93, wykr., bibliogr 20 poz.
Keyword
Studium przypadku, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Przemysł hutniczy, Zarządzanie bezpieczeństwem
Case study, Health and safety at work, Smelting industry, Safety management
Note
streszcz., summ.
Company
ArcelorMittal Poland SA
Abstract
Artykuł prezentuje założenia koncepcji budowania świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie hutniczym. Układ artykułu jest trzyczęściowy. Pierwsza część prezentuje ogólne zagadnienia dotyczące kwestii tworzenia nowej świadomości bezpiecznej pracy, druga - kontrowersje dotyczące terminologii "zarządzania świadomością" oraz istotę przedmiotowej koncepcji. W trzeciej scharakteryzowano założenia programowe budowania świadomości bezpieczeństwa pracy w ArcelorMittal Poland S.A. oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych w tym przedsiębiorstwie badań, weryfikując przy tym postawioną hipotezę badawczą. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the assumptions behind the concept of building an occupational health and safety awareness among workers employed in a metallurgical company. The article is made up of three parts. The first section presents general questions relating to matters of creating a new work safety concept. The second looks at controversies surrounding the phrase awareness management as well as the essence of the concept itself. The third part characterizes program assumptions for building a work safety awareness at ArcelorMittal Poland S.A. and presents the results of research conducted at the company verifying the research hypothesis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. IV, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 2. Bernadin H.K., Kane J.S., Ross S., Spina J.D., Johnson D.J., Performance appraisal design, development and implementation, [w:] G.D. Ferris, S.D. Rosen, D.J. Barnum (red.), Handbook of Human Resource Management, Blackwell, Cambridge, MA.
 3. Brumbach G.B., Some ideas, issues and predictions about performance management, "Public Personnel Management", zima, s. 387-402.
 4. Cary M. (2009), Dzień BHP 2009-dialog społeczny nabiera jeszcze większego znaczenia, Wydawnictwo ArcelorMittal, luty, s. 2.
 5. Chell E. (1985), Participation and Organization, Macmillan, London.
 6. Christians F.W. (1992), Wywiad w: "VDI-Nachrichten Magazin", nr 1, s. 30-34.
 7. Franke H., Butler F. (1991), Arbeitswelt 2000, Fischer, Frankfurt/M.
 8. Gajdzik B. (2008), The new culture of the safety of work in the steelworks plant "Journal of Engineering", Fascicule nr 3, s. 33-38, na podst. Karczewski J.T. (2000), System zarządzania bezpieczeństwem pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Spółka z o.o., Gdańsk.
 9. Gajdzik B. (2009), Kształtowanie świadomości pracowników w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 1, s. 13-20.
 10. Gajdzik B., Borowik S. (2008), Management of the safety and hygiene of work at the metallurgical enterprise, "Hutnik - Wiadomości Hutnicze", nr 2, s. 66-70.
 11. Joshapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 12. Kane J.S. (1996), The conceptualisation and representation of total performance effectiveness, "Human Resource Management Review", lato, s. 123-145.
 13. Kwaśniowski M. (2007), Kaizen - efekty po roku, "Polska Stal", nr 26, s. 5 (gazetka zakładowa przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland SA).
 14. Musiał T. (2002), Kultura bezpieczeństwa pracy a jakość kultury organizacji, [w:] "Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej", nr 7, s. 44.
 15. Ouchi W.G. (1981), Theory Z, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
 16. Pascale R., Athos A. (1981), The Art. Of Japanese Management, Simon and Schuster, New York.
 17. Sillam N. (1994), Słownik psychologii, Wydawnictwo Książnica.
 18. Strużycki M. (2001), Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie a świadomość menedżerska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 19. Warnecke H.J. (1999), Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. Przekład M. Gawrysiak, PWE, Warszawa.
 20. Założenia strategiczne przedsiębiorstwa na 2011 rok (www.arcelormittal.com), 20.03.2011.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu