BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyśko Mirosław (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Professor Marek Fisz (1910-1963) : On the Centenary of his Birth
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 269, s. 13-21, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Multivariate Statistical Analysis : Methodological Aspects and Applications
Keyword
Ekonomiści, Biografie, Historia gospodarcza
Economists, Biography, Economic history
Fisz Marek
Abstract
W artykule omówiono dorobek naukowy profesora Marka Fisza.

In this paper, the life and scientific achievements of Marek Fisz were presented.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Domański Cz., Fisz Marek, 1910-1963, [in:] Słownik biograficzny statystyków polskich, Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warsaw 1998, 92-93.
  2. Oktaba W., Fisz Marek, [in:] Oktaba W., Probabiliści, statystycy, matematycy, ekonometrycy i biometrycy od starożytności do 2000 r., Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2002, 98-99.
  3. Pyke R., Obituary of Professor Marek Fisz, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Geb. 8 (1967), 153-156.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1872
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu