BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wywiał Janusz Leszek (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Selected Scientific Works of Zbigniew Pawłowski on the Occasion of the 80th Anniversary of his Birthday
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 269, s. 23-27, bibliogr. 33 poz.
Issue title
Multivariate Statistical Analysis : Methodological Aspects and Applications
Keyword
Ekonomiści, Biografie, Statystyka
Economists, Biography, Statistics
Pawłowski Zbigniew
Abstract
W artykule omówiono dorobek naukowy profesora Zbigniewa Pawłowskiego.

In this paper, the life and scientific achievements of Zbigniew Pawłowski were presented.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barczak A.S. (1982), Professor Zbigniew Pawłowski 1930-1981, Przegląd Statystyczny 29, z. 3/4.
 2. Barczak A.S. (1983), Bibliografia prac profesora Zbigniewa Pawłowskiego (Bibliography of Professor Zbigniew Pawlowski's Works), Przegląd Statystyczny 30, z. 3/4 pp. 139-145.
 3. Barczak A.S. (2007), Wpływ twórczości Prof. Zbigniewa M. Pawłowskiego na rozwój polskiej ekonometrii (The influence of Prof. Zbigniew Pawlowski's works on development of Polish econometry). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 895, Ekonometria 7, 2007.
 4. Barczak A.S. (1981), J. Kordos and Z. Hellwig (1981), Wiadomości Statystyczne no. 10.
 5. Pawłowski Z. (1959), Moc pewnego testu normalności dla dużych prób. (Power of some test for normality for large sample). Przegląd Statystyczny, pp. 141-150.
 6. Pawłowski Z. (1959a), Sprawdzanie pewnej klasy hipotez złożonych testem sekwencyjnym Walda w statystycznej kontroli jakości (Testing some complex hypotheses by means ofWald's sequence test in statistical quality control). Zeszyty Naukowe SGPiS z. 11, pp. 231-272.
 7. Pawłowski Z. (1961,1971), Ekonometryczne metody badania popytu konsumpcyjnego (Econometric Models of Consumer Demand), PWN Warszawa.
 8. Pawłowski Z. (1963), Applications of Survey Sampling Methods in Commerce. UN Economic Commission for Europe, Budapest.
 9. Pawłowski Z. (1965, 1966, 1969), Wprowadzenie do statystyki matematycznej (Introduction to Mathematical Statisstics), PWN, Warszawa.
 10. Pawłowski Z. (1965a), Sampling methods in current statistics. In Report of the UN European Regional Seminar .
 11. Pawłowski Z. (1967), Beedenue e MameMamuuecKym smamucmuKy (Introduction to Mathematical Statisstics), STaTHCTHKa, MocKBa.
 12. Pawłowski Z. (1968), Ekonometryczny model gospodarki polskiej. (Econometric Model of Polish Economy), PWN, Warszawa.
 13. Pawłowski Z. (1968a), Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej (The Theory of Econometric Forecast in Social Economy), PWN Warsaw 1968 and 1974), PWN, Warszawa.
 14. Pawłowski Z. (1969, 1972, 1975, 1978, 1980), Ekonometria (Econometrics), PWN Warszawa.
 15. Pawłowski Z. (1969a), Predykcja za pomocą kart kontrolnych (Prediction by means of control cards) Przegląd Statystyczny z. 3-4.
 16. Pawłowski Z. (1970), Ekonometria (Econometrics), Kózgazdasagi es Jogi Konyvkladi, Budapest.
 17. Pawłowski Z. (1970a), Funkcja produkcji z uwzględnieniem czynnika organizacyjnego (Production function involving organisational factor), Ekonomista z. 4, pp 711-719.
 18. Pawłowski Z. (1971,1976), Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego (Econometric Analysis of Production Process).
 19. Pawłowski Z. (1972), Wprowadzenie do statystycznej metody reprezentacyjnej. (Introduction to Survey Sampling), PWN Warszawa.
 20. Pawłowski Z. (1973), Nieparametryczny test na autokorelację (Non-parametric test for autocorrelation), Przegląd Statystyczny, pp. 3-10.
 21. Pawłowski Z. (1973a), Prognozy ekonometryczne. (Econometric Forecasting), PWN Warszawa.
 22. Pawłowski Z. (1974), Test nieparametryczny dla weryfikacji hipotez o kilku współczynnikach autokorelacji,. (A non-parametric statistical test of the hypothesis on several autocorrelation coefficients), Przegląd Statystyczny, pp 189-209.
 23. Pawłowski Z. (1974a), Analiza ciągów prognoz (An analysis of a sequence of forecasts), Ekonomista, z. 4, pp. 847-874.
 24. Pawłowski Z. (1975), On the use of ex-post information in econometric prediction. In: Contributed Papers, 40th Session of the International Statistical Institute, Warsaw September 1-9, pp. 656-660.
 25. Pawłowski Z. (1976, 1980), Statystyka matematyczna (Mathematical Statistics), PWN, Warszawa.
 26. Pawłowski Z. (1977), Contribution to the theory of alternative predictions. Oeconomica Polona, z. 3-4, pp. 381^100.
 27. Pawłowski Z. (1978), The Use of Alternative Predictions in Long-Term Inference (With Special Reference to Water Demand), IIASA, Laxenburg.
 28. Pawłowski Z. (1979), On the Concept of Horizon of Prediction. Systems Science 1979, z. 1, pp. 81-90.
 29. Pawłowski Z. (1979a), Discriminatory prediction and its relation to optimum control of economic systems. Control and Cybernetics, z. 1, pp. 55-66.
 30. Pawłowski Z. (1980), Demo-econometric Model of Poland and its Application to Counterfactual Simulation. IIASA Laxenburg.
 31. Pawłowski Z. (1981), Elementy ekonometrii. (Elements of Econometrics), PWN Warszawa.
 32. Pawłowski Z. (1982), Zasady teorii predykcji (Rules ofPreduction Theory) , PWN Warszawa.
 33. Sylwetki statystyków polskich (Portraits of Polish Statisticians) (1984) pod redakcją S. Kwiatkowskiego Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi - Polskie Towarzystwo Statystyczne, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1879
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu