BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siuta Beata (Politechnika Wrocławska), Siuta Matylda (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Level Of Innovativeness of Polish Enterprises
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 1, s. 49-58, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ochrona własności przemysłowej, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Procesy innowacyjne, Zachowania innowacyjne
Protection of industrial property, Enterprise innovation, Industrial enterprises, Innovation processes, Innovative behaviours
Note
summ.
Abstract
Szybkie zmiany w otoczeniu wymagają równie szybkich proinnowacyjnych zachowań przedsiębiorstw. Wysokie wymagania zarówno względem jakości jak i nowoczesności powodują, że współczesne przedsiębiorstwo musi być wysoce innowacyjne, zarówno w sferze procesów jak i produktów. Przedsiębiorstwo w trakcie funkcjonowania podlega więc ciągłym i różnorodnym zmianom. Otwartość na zmiany zapewnia przedsiębiorstwom wysoki poziom innowacyjności, poprzez kreowanie i wdrażanie innowacji, a także zdolność do przyjmowania ich z zewnątrz. Wśród innych cech zapewniających wysoki poziom innowacyjności wymienić można: zdolność przewidywania przyszłości, elastyczność działania w dostosowywaniu do zmieniających się warunków działania, otwartość na zmiany i zdolność ich postrzegania bardziej jako okazji i szans niż jako zagrożeń, zdolność do podejmowania ryzyka oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności, a także systematyczne włączanie klientów w proces kształtowania oferty rynkowej. Przyszłość należy więc do firm innowacyjnych, które potrafią szybko dostosować swoje portfele produktów do wymogów klienta i równie szybko wprowadzić nowe wyroby na rynek. (fragment tekstu)

In the article, the authors characterized innovativeness of enterprises. The authors compared, using the most frequently applied criterion of evaluation, the level of innovation in Polish enterprises to that of the more developed countries of the European Union. The evaluation results show that the index of innovativeness of the latter is considerably higher than that of the former. At the same time, for the last few years, a decrease of the Polish enterprises innovativeness has been observed. Existence of lots of barriers (making grow of innovation of Polish enterprises more difficult) and also lack of possibilities of beating those barriers by enterprises itself requires creating adequate pro-innovation policy from the Polish government. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2000-2004, GUS, Warszawa 2006.
  2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000, GUS, Warszawa 2002.
  3. Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji, czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
  4. Nauka i technika w 2005 roku. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2006.
  5. Piałucha M., Siuta B.: Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, OPO, Bydgoszcz 2001.
  6. Raport roczny, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2005.
  7. Raport roczny, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
  8. Studia i Analizy Statystyczne. Raport o stanie nauki i techniki w Polsce, rok 1999, GUS, Warszawa 2000.
  9. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu