BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Billewicz Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Olszak Celina M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ziemba Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Systemy informatyczne w zarządzaniu procesowym w organizacjach opartych na wiedzy
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 317-336, bibliogr. 28 poz., tab., wykr., rys.
Keyword
Organizacje oparte na wiedzy, Procesy biznesowe, Systemy informatyczne, Gospodarka cyfrowa, Zarządzanie biznesem
Knowledge-based organisations, Business processes, Computer system, Digital economy, Business management
Abstract
Wobec konieczności sprostania wymaganiom turbulentnego rynku organizacje gospodarcze oparte na wiedzy stale poszukują nowych rozwiązań w zakresie struktur organizacyjnych. Jedną z propozycji jest organizacja procesowa (Grajewski, 2007). Źródłem koncepcji organizacji procesowej jest przekonanie, że to procesy, a nie funkcje są naturalną determinantą wzrostu efektywności i skuteczności działania. W koncepcji tej organizacja jest zbiorem wzajemnie przeplatających się procesów. Głównym przesłaniem procesowej idei organizacji jest zintegrowane spojrzenie na ciąg interdyscyplinarnych czynności realizowanych w różnych działach i komórkach organizacyjnych, prowadzących do osiągnięcia zamierzonego efektu. Filozofia organizacji procesowej skupia te czynności w jednostce nazywanej procesem i traktuje organizację jako sumę procesów celowych (Szkic-Czech, 2008). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P. (2003). Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Mikom, Warszawa.
 2. Adamczyk A., Chmielarz W. (2005). Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania. Wydawnictwo WSEiI, Warszawa.
 3. Bartuś T. (2007). Systemy zarządzania relacjami z klientami. W : Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M.Olszak i E.Ziemba. PWN, Warszawa.
 4. Billewicz G. (2002). Determinanty skutecznego wdrażania systemów klasy MRP II/ERP. W : Systemy wspomagania organizacji. Red. T.Porębska-Miąc i H.Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 5. Billewicz G., Billewicz A. (2007). Elektroniczne systemy logistyczne. W : Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M.Olszak i E.Ziemba. PWN, Warszawa.
 6. Bitkowska A. (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 7. Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Chmielarz W. (2000). Integracyjne tendencje rozwoju architektury systemów. W : Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Red. T.Kasprzak. Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, WydziałNauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 9. Cieciura M. (2006). Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań. VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 10. Grajewski P. (2004). Organizacja procesowa - współczesne wyzwanie. "Przegląd Organizacji", nr 12.
 11. Grajewski P. (2007). Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Jadczak A., Maciejewski A. (2009). Rok pełen niepewności. "Computerworld". Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych TOP200.
 13. Januszewski A. (2008). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom I, PWN, Warszawa.
 14. Komarowicz M. (2008). Wykorzystanie technologii informatycznych do zarządzania wiedzą. W : Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. E.Ziemba. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 15. Lasek M. (2000). Integracja w przetwarzaniu informacji gospodarczych. W : Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Red. T.Kasprzyk. Studia Informatyki Gospodarczej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 16. Lech P. (2003). Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa.
 17. Lisiecka K. (2002). Kreowanie jakości : uwarunkowania - strategie - techniki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 18. Mazur A., Gołaś H. (2006). Wpływ podejścia procesowego na doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem. W : Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Red. A.Stabryła. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 19. Olszak C.M. (2001). Integracja w systemach informatycznych zarządzania. W : Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Red. C.M.Olszak i H.Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 20. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. (2007). Red. J.Lichtarski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 21. Rzewulski M. (2002). ERP II - nowy stary gatunek. "PCkurier", nr 20.
 22. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia (2006). PN-EN ISO 9000:2006. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 23. Szelągowski M. : IT jako wsparcie dla procesów.
 24. http://cio.pl/artykuły/47643_3
 25. Szkic-Czech E. (2008). Właściciel procesu w interpretacji praktycznych zastosowań. W : Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. E.Ziemba. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 26. (WWW1) www.ids-scheer.pl
 27. (WWW2) www.boc-eu.com
 28. (WWW3) www.dga.pl/strony/1/i/140
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu