BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domański Czesław (University of Lodz, Poland)
Title
Statistical Tests Based on Empty Cells
Testy statystyczne oparte na pustych celach
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 269, s. 39-47, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Multivariate Statistical Analysis : Methodological Aspects and Applications
Keyword
Testy statystyczne, Test Wilcoxona, Statystyka nieparametryczna
Statistical tests, Wilcoxon test, Nonparametric statistics
Note
summ., streszcz.
Abstract
W literaturze statystycznej obserwujemy stały wzrost zainteresowania metodami nieparametrycznymi. Metody te bazują na ogół na statystykach liczących rangowych, licząco-rangowych, pozycyjnych oraz na liczbie i długości serii. W pracy tej przedstawimy mniej znane testy oparte na liczbie pustych cel. Rozważany będzie test zgodności dla dwóch prób oparty na pustych celach. Przedstawiona zostanie empiryczna moc tego testu w porównaniu z testami: t-studenta i Wilcoxona dla hipotezy o zgodności dwóch rozkładów. (abstrakt oryginalny)

In professional literature on statistics, a constantly growing interest is observed in non-parametric methods. Commonly these methods are based on counting, rank or position statistics and on a number or length of series. In this paper, the least popular tests, namely tests based on a number of empty cells, are presented. David-Hellwig test and a two-sample consistency test are considered. Empirical power of the tests is presented in comparison to classic tests: Kolmogorov and Shapio-Wilk test for testing normality of a distribution and t-Student's and Wilcoxon tests for testing consistency of two distributions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Csorgo M., Guttman J. (1962), On the empty cell test, "Technometrics" 4, 235-247.
  2. Domański, C, Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
  3. Willes S. S. (1961), A combinatorial test for the problems of two samples from continuous distribution. Proc. 4-th Berkeley Sympos. Math. Stat, and Probability, vol. 1, Berkley-Los Angeles, 707-717.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1882
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu