BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zembura Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
Budget Deficit and the Government Debt in Poland During the System Transformation
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 48, s. 153-165, tab.
Issue title
Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
Keyword
Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Równowaga budżetowa
Budget deficit, Public debt, Systemic transformation, Budget balance
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie tematu deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej oraz naświetlenie problemu zadłużenia krajowego i zagranicznego. W części pierwszej opisano deficyt budżetowy. W temacie tym omówiono: podejście do równowagi budżetowej, pojęcie deficytu, deficyt budżetowy i nadwyżkę budżetową w latach 1990-2005, problemy powstawania deficytu budżetowego w analizowanych latach. W części drugiej przedstawiono dług publiczny. Omówiono tutaj: pojęcie długu publicznego, kształtowanie się długu publicznego w latach 1990-2000, strategie zarządzania długiem publicznym.(fragment tekstu)

Modern state is based on market mechanism which do not follow a classic budget rule to balance budget incomes and expenditures. The state can influence development capacities of the economy both through the incomes, and through the expenditures of the entire sector of public finance and of the state budget. Increasing taxes the state limits personal profits, which otherwise could be spent or saved. It limits global demand in economy and limits savings, which could be used to finance investments. However, through the increase of its expenditures, the state is capable of influencing the developmental process in economy, which in turn activates private investors. If the state's expenses on other aims grow, it may stimulate the investment processes through the growth of the other part of the global demand. The increase of the state expenses at a certain level of income unfortunately causes generation or increase of the budget deficit. If the way of financing the deficit will be the public loan it may lead to the limiting of the funds available to the private subjects. The financing of the government expenses from such sources as taxes, sale of the state property or foreign loans does not always bring positive effects. In the first part of this work the problem of the budget deficit has been introduced and the following aspects have been shown: the approach to the budget balance, the concept of deficit, budget deficit, budget surplus in the years 1990-2005 as well as the problem of the budget deficit emergence in those years. In the second part of the paper debt is discussed. The following issues have been brought forward: the concept of public debt, the rise of the public debt in the years 1990-2000 and the strategies of managing the public debt. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S. Owsiak, M. Kosek-Wojnar, K. Surówka: Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy, dług publiczny. PWN, Warszawa 1995, s. 57.
  2. J. Ciak: Polityka budżetowa. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 101 i dalsze.
  3. S. Owsiak: Równowaga budżetowa w procesie transformacji gospodarki Polski. W: Polityka pieniężna i fiskalna w procesie urynkowienia gospodarki. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, AE, Wrocław 1993, nr 666, s. 122-124.
  4. A. Wernik: Budżet państwa. W: Gospodarka Polski w procesie transformacji 1996 r. Red. Stanisław Upława. IriSS, Warszawa 1997, z. 50, s. 160-163.
  5. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1999, s. 251-477.
  6. S. Kańduła, I. Kijek: Wybrane zagadnienia finansów publicznych. Materiały dydaktyczne nr 139. AE, Poznań 2003, s. 58-61.
  7. A. Komar: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 1994, s. 207.
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu