BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostoj Izabela (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Kształcenie ustawiczne a funkcjonowanie rynku pracy
Life-long Learning and Labour Market Conditions
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 48, s. 167-178, tab.
Issue title
Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
Keyword
Kształcenie ustawiczne, Rynek pracy, Przeciwdziałanie bezrobociu
Lifelong learning, Labour market, Combat unemployment
Note
summ.
Abstract
Podkreśla się rolę nieustannego dokształcania się jednostki dla utrzymania jej konkurencyjnej pozycji na rynku pracy. Na kształcenie się przez całe życie można także spojrzeć w innym kontekście, w kontekście sprawności funkcjonowania rynku pracy. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione argumenty na rzecz istotnego znaczenia kształcenia ustawicznego zarówno dla konkretnego uczestnika rynku pracy, jak i dla sytuacji na rynku pracy.(fragment tekstu)

This article presents an importance of life-long learning for contemporary labour market condition. Scale of the life-long learning is much differentiated among the countries. However, it is insufficient in the majority of them. The percentage of those participating in life-long learning varies according to gender, age and an education level. OECD has specified main reasons of insufficient scale of the life-long learning. The effect of an increase in the time spent by an adult on education and training on probability of being unemployed or being active has also been measured.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E. Kryńska: Metody stymulacji mobilności zasobów pracy. W: Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 2000, s. 256-257.
  2. S.M. Kwiatkowski: Edukacja zawodowa a rynek pracy. W: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. Red. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa 2002, s. 227-231.
  3. S. Borkowska: Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza. W: Deregulacja polskiego rynku pracy. Red. K. Frieske. IPiSS, Warszawa 2003, s. 33.
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu