BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosieradzka Anna (Politechnika Warszawska), Skorupa Paweł (Carey Agri International Poland Sp z o.o. CEDC Group)
Title
Usprawnienie procesu produkcyjnego farb, z wykorzystaniem teorii ograniczeń
An Improvement of a Paints Production Process Using the Theory of Constraints
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2006, nr 1, s. 28-37, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Intensyfikacja produkcji, Produktywność przedsiębiorstwa, Teoria ograniczeń, Produkcja farb i lakierów, Zarządzanie produkcją
Intensification of production, Enterprise productivity, Theory of constraints, Manufacture of paints and varnishes, Production management
Note
summ.
Abstract
Prezentowane w artykule rozwiązanie usprawnienia produkcji zostało stworzone w oparciu o teorię ograniczeń (TOC - Theory of Constraints), stosunkowo jeszcze mało znaną i rzadko stosowaną w polskich przedsiębiorstwach. Można je potraktować jako studium przypadku - modelowego rozwiązania, wykorzystującego zasady TOC w obszarze zarządzania produkcją. Przedsiębiorstwo EKOFARB (nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na potrzeby niniejszego artykułu) jest jednym z największych w Polsce producentów farb emulsyjnych dla budownictwa. Ze względu na wysoką jakość zainteresowanie klientów produktami przedsiębiorstwa przewyższa jego możliwości produkcyjne i EKOFARB nie jest w stanie zrealizować wszystkich zamówień klientów, nawet przy pracy na trzy zmiany przez większą część roku. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa prowadzi do wniosków, że ograniczenia wynikają przede wszystkim z sezonowości sprzedaży:
 • nadmierne obciążenie zasobów w miesiącach letnich, na które przypada wzrost sprzedaży,
 • zbyt mała powierzchnia magazynowa, niezdolna przyjąć w miesiącach zimowych znacznych nadwyżek produkcji, spowodowanych w tym okresie niskim popytem.
Można oczywiście zwiększyć zdolności produkcyjnych poprzez odpowiednie inwestycje, ale w pierwszej kolejności poszukiwano bezinwestycyjnych i niskonakładowych sposobów poprawy produktywności. Prezentowane studium przypadku składa się z dwóch części: teoretycznej, w której zaprezentowano zasady i narzędzia teorii ograniczeń oraz aplikacyjnej, w której przedstawiono wykorzystanie koncepcji i wybranych narzędzi TOC dla poprawy produktywności przedsiębiorstwa EKOFARB. (fragment tekstu)

In this article a case study is presented based on Theory of Constraints (TOC). that is still not well known and rarely applied in Polish enterprises to solving technical problems. The case deals with the EKOFARB company - a producer of W/B paints for building branch. The article is split into two parts:
 • A theoretical one describing fundamentals and TOC tools, and
 • applied one, showing how by using a number of the TOC tools the EKOFARB company increased its productivity.
In the theoretical part the TOC fundamentals and a five step process (identification, exploitation, subordination, elevation, go back to step one) that is treated as universal way of making solutions to different problems are presented. In particular a drum-buffer-rope (DBR) model based method designed to solve problems concerning production management is described. In the second part it is shown how the five step process and DBR model was applied to increase the analysed company production by 25%. The filling line was identified within the paint production process as a constraint (bottleneck). Based on this, it was suggested how to exploit the constraint to eliminate the brakes in its work, to take advantage from its production abilities effectively and to react simultaneously to demand in a flexible way. Then it is explained how to subordinate to the constraint activities before the filling (high speed disperser and let down) and those which come after (collection and putting containers with paints to the warehouse). Finally, to elevate the filling phase, it was proposed to purchase another paint filling line which would enlarge production abilities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Część I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 2. Goldratt E., Cox J.: Cel. Doskonałość w produkcji, Werbel, Warszawa 2000.
 3. Goldratt E.: Łańcuch krytyczny, Werbel, Warszawa 2000.
 4. Mc Mullen T.B.: Theory of Constraints Management System, St. Lucie Press, New York 1998.
 5. Melnyk S.A., Denzler D.R.: Operations Management. A Value-Driven Approach, IRWIN, Chicago 1996.
 6. Scheinkopf L.: The Theory of Constraints, [w:] ReVelle J.B. (red.), Manufacturing Handbook of Best Practices, St. Lucie Press, New York 2002.
 7. Schroeder R.G.: Operations Management, wyd. 6, Mc Graw-Hill, 1999.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu