BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szudy Monika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
System podatkowy jako instrument regulacji w rolnictwie - na przykładzie Hiszpanii
Taxation System as an Instrument of Regulation in Agriculture on the Example of Spain
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 48, s. 239-254, tab.
Issue title
Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
Keyword
System podatkowy, Rolnictwo
Tax system, Agriculture
Note
summ.
Country
Hiszpania
Spain
Abstract
Przedmiotem dociekań w niniejszym opracowaniu jest przedstawienie znaczenia podatków w procesie oddziaływania państwa na sektor rolny, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów ich działania oraz ukazanie podstawowych cech hiszpańskiego systemu opodatkowania rolnictwa. Przeprowadzona analiza dotyczy obciążeń podatkowych, ale także parapodatkowych, jakimi są składki na ubezpieczenie społeczne, które wraz z transferami kierowanymi do rolnictwa tworzą grupę instrumentów fiskalnych oddziaływania państwa na rozwój rolnictwa. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jakie są podstawowe cechy hiszpańskiego systemu opodatkowania rolnictwa i czy w tym kształcie system ten jest skuteczny w pełnieniu funkcji stymulacyjnej, czy stymuluje przekształcenia strukturalne w rolnictwie?(fragment tekstu)

There is a strong tendency of decreasing share of agriculture in GDP in highly developed countries. It doesn't mean the fall of importance of the sector in comparison with the remaining sectors of the economy. The rural regions still play an important role in the area of production. Also an increase of the social and environmental functions of agriculture has been recently emphasized. According to the specific conditions of running farms, agriculture is being a subject of significant public institutions interference. System of taxes is an important instrument of state regulation in agriculture. But lack of the suitable data has become a reason of the difficulties in evaluation of the tools effectiveness. Taking into consideration the above-mentioned restriction, the main finding of the paper is that Spanish taxation system in agriculture is rather universal and meets effectiveness demand of the instrument in the process of having an influence on the structural changes in agriculture.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. B. Kożuch, A. Kożuch: Polityka rolna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000, s. 27-31.
 2. R. Przygodzka: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2006, s. 13-158.
 3. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia. Tom l. PWN, Warszawa 2004, s. 450-461.
 4. M. Blaug: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 2000, s. 607.
 5. W.G. Tomek, K.L. Robinson: Kreowanie cen artykułów rolnych. PWN, Warszawa 2001
 6. J. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 551-559.
 7. F. Grądalski: Wstęp do teorii opodatkowania. SGH, Warszawa 2004, s. 166 i dalsze.
 8. A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 2. PWN, Warszawa 1954, s. 584-586
 9. G. Szczodrowski: Polski system podatkowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.39-50
 10. N. Gajl: Teorie podatkowe w świecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 142.
 11. J. Piecuch: Hiszpania w Unii Europejskiej. Aspekty rozwoju regionalnego. Biblioteka Samorządowa. TWIGGER, Warszawa 2004, s. 94-95.
 12. L. Frej Ohlsson: Tax Revenue in the EU. "Statistics in focus - Economy and Finance" 2006, nr 2, s. 8.
 13. K. Wach: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 178.
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu