BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzypczak Zofia (Uniwersytet Warszawski), Haczyński Józef (Uniwersytet Warszawski)
Title
Rynek farmaceutyczny w Polsce - determinanty popytu na leki
Pharmaceutical Market in Poland - Determinants of Demand for Medicines
Source
Handel Wewnętrzny, 2011, nr 4, s. 3-10
Keyword
Rynek farmaceutyczny, Leki, Decyzje konsumenckie, Analiza rynku
Pharmaceutical market, Drugs, Consumer decision, Market analysis
Note
summ., rez.
Abstract
Rynek farmaceutyczny (rynek leków) jest, po stronie popytu, specyficzny. Przedmiotem transakcji są na nim bowiem: leki Rx (leki na receptę), sprzedawane wyłącznie w aptekach po przedstawieniu przez potencjalnego nabywcę recepty wypisanej przez lekarza; leki OTC (Over The Counter), sprzedawane każdemu, bez zaleceń lekarza, oferowane przede wszystkim w aptekach, a także w supermarketach, dużych sklepach i na stacjach benzynowych. Czynniki determinujące popyt konsumentów w segmencie leków OTC różnią się znacznie od determinantów popytu na leki Rx. Celem opracowania jest przedstawienie wartości i struktury transakcji dokonywanych w ostatnich latach na rynku leków w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem rynku aptecznego) oraz specyfiki determinantów warunkujących decyzje zakupowe nabywców leków z segmentu OTC i Rx. (fragment tekstu)

The value of transactions made in the Polish pharmaceutical market (both the hospital and pharmacy market) in 2001-2010 was systematically growing; the growth trend was also specific for the share of private financing of expenses on medicines (the decreasing share of refunding medicines). Among medicines there are distinguished medicines sold by prescription (Rx) and those sold over the counter (OTC); they are characterized by a different set of demand's determinants. In both cases important is advertising; in case of Rx medicines it is addressed exclusively to physicians, and in case of OTC drugs - to all potential purchasers. In the surveys on accessibility of healthcare, respondents pay attention, inter alia, to the cases of lack of funds on purchase of medicines; they make attempts to borrow from the family, buy only some medicines or - following pharmacist's advice - buy cheaper medicines. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, lata 2005, 2007 i 2009, www.diagnoza.com.
 2. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga I, Warszawa 2008, www.mz.gov.pl.
 3. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga II, Warszawa 2008, www.mz.gov.pl, s. 105.
 4. Instrumenty promocji leków OTC, www.unifarm.pl.
 5. Kodeks Farmaceutycznej Etyki Marketingowej, rozdz. II, art. 3, 5, www.mms.net.pl/download/kodeks.pdf.
 6. Pączkowska M., Korzystanie z leków i ich dostępność. Raport z badań, www.csioz.gov.pl, s. 15.
 7. Reklamy leków a etyka, www.newcaste.pl.
 8. Stosowanie leków dostępnych bez recepty, komunikat z badań CBOS BS/143/2010, Warszawa 2010, www.cbos.pl, s. 5-7, 10-11, 15.
 9. Ulatowska-Szostak E., 2010, Sposoby ograniczania wydatków na leki przez pacjentów aptek ogólnodostępnych, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 1.
 10. Ustawa z dnia 6.09.2001r. Prawo farmaceutyczne, Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późn. Zm.
 11. www.osoz.pl/osoz-rfr.
 12. www.pzppf.com.pl/o_nas.php?ids=49.
 13. Zwyczaje zakupowe Polaków dotyczące nabywania leków, raport TNS OBOP, Warszawa 2003, www.tns-global.pl.
 14. Zwyczaje zakupowe Polaków dotyczące nabywaniem leków, raport TNS OBOP, Warszawa 2007, www.tns-global.pl.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu