BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska Anna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie), Ozimek Irena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zdrowy styl życia jako nowy trend w zachowaniach współczesnych konsumentów
Healthy Life Style as a New Trend in Comtemporary Consumer Behaviour
Source
Handel Wewnętrzny, 2011, nr 4, s. 50-59, tab., rys.
Keyword
Styl życia, Zdrowie, Sport, Zachowania konsumenta
Lifestyle, Health, Sport, Consumer behaviour
Note
summ., rez.
Abstract
W ostatnich latach zmiany zachowań konsumentów stają się coraz ważniejszym i popularnym obiektem badań. Interesują się nimi nie tylko przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin naukowych - ekonomii, zarządzania, socjologii, psychologii, marketingu, lecz także praktyka gospodarcza. W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje dbałość o zdrowie, kondycję. W działaniach tych bardzo ważną rolę odgrywa rekreacja, sport oraz prawidłowe żywienie. Związek między zdrowiem a rekreacją, sportem i żywieniem jest ewidentny i wielostronny. Wart podkreślenia jest także fakt, iż rekreacja i sport analizowane w kontekście zdrowia współuczestniczą w procesie budowania kapitału ludzkiego. (fragment tekstu)

Recently, there has been growing in importance care of one's health and condition. In those actions, a very important role is played by recreation, sport and proper nutrition. The relationship between health and recreation, sport and nutrition is evident and multilateral. There is also worth emphasizing the fact that recreation and sport analyzed in the context of health participate in the process of formation of human capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska A., 2004, Woda [w:] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, red. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 231-237.
 2. Dąbrowska A., 2011, Przemiany w konsumpcji i zachowaniach polskich konsumentów [w:] Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów, IBRKK, Warszawa (opracowanie nieopublikowane).
 3. Dąbrowska A., Olejniczuk-Merta A., 2010, Współczesne przeobrażenia w konsumpcji a rozwój konsumpcji zrównoważonej [w:] Raport z konsumpcji 2009, IBRKK, Warszawa, s. 106.
 4. Fenrich W., Stec M., Rogaczewska M., Gołdys A., Kapitał sportowy, www.ps2012.pl/index.php/Raporty/Kapital-sportowy.
 5. http://ec.europa.eu/sport.news/news910_en.htm.
 6. James W.P., 2008, The Epidemiology of Obesity: The Size of the Problem, "Journal of Internal Medicine", vol. 263, nr 4.
 7. Kłosiewicz-Latoszek L., Cybulska B., 2011, Cukier a ryzyko otyłości, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 92, z. 2.
 8. Kozyrska J., Januszko O., Urbańska A., Pietruszka B., 2010, Charakterystyka stosowania suplementów i produktów wzbogaconych w witaminy i składniki mineralne u dzieci w wieku 7-12 lat, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 91, z. 4.
 9. Kusińska A., Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów, projekt badawczy NN 114 121937 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w latach 2009-2011.
 10. Lechicka-Kostuch M., Łuczak M., Wierzbicka B., 2008, Sport i rekreacja jako współczesne trendy zagospodarowania czasu wolnego [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. Gaworecki W.W., Mroczyński Z., WSTiH, Gdańsk, s. 134.
 11. Mieszkowska M., Michota-Katulska E., 2008, Suplementy diety - korzyści i działania niepożądane, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 6, s. 28-30.
 12. New Developments in Global Trends, http://www.datamonitor.com/Products/Free/Report/DMCM2468/020DMCM2468.htm.
 13. Nishida C., Uany R., Kumanyika S., Shetty P., 2004, The Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases: Process, Product and Policy Implications, "Public Health Nutrition", nr 7.
 14. Pawełczyńska A., 1976, Styl życia w epoce przemian - determinanty i układy odniesienia [w:] Styl życia, koncepcje i propozycje, PWN, Warszawa, s. 153-154.
 15. Pezda A., 2009, Sport? Jaki Sport! Leżymy przed telewizorem, "Gazeta Wyborcza", http://wyborcza.pl/1,76842,7197802,Sport__Jaki_sport__Lezymy_przed_telewizorem.html#ixxz1KeQa1IS4.
 16. Usportowiona postawa Polaków, www.arc.com.pl/index.php?o=articles/show/330.
 17. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. z 2010r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.
 18. Why Move for Health, www.who.int/moveforhealth/en/.
 19. www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_150_10.PDF.
 20. www.ciop.pl/28258.
 21. www.dolceta.eu/polska/Mod5/spip.php?rubrique2.
 22. www.lohas.org.pl/fundacja.
 23. www.radiowalcz.pl/aktualnosci-walcz/sportowe/1494-fit-gym-w-walczu.
 24. www.seekwellness.com/wellness/.../what_is_wellness.htm.
 25. Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie, IV projekt skonsolidowany zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE "Sport i Zdrowie" na zebraniu w dniu 25.09.2008.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu