BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujaczyński Tomasz
Title
Gospodarka żywnościowa : ujęcie strukturalne
Food Sector : Structural Analysis
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 30, s. 68-81, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Gospodarka żywnościowa, Analiza strukturalna, Struktura gospodarki, System gospodarczy, Zarządzanie gospodarką, Sektor rolno-spożywczy
Food economy, Structural analysis, Economic structure, Economic system, Management of the economy, Agri-food sector
Note
summ.
Abstract
Pojęcie gospodarka żywnościowa jest złożone w sensie strukturalnym. W wydanych w ostatnim czasie publikacjach owa złożoność często umyka, ograniczając się do stwierdzenia, że stanowi część systemu gospodarki narodowej, składającą się z trzech elementów. Celem niniejszej pracy jest wskazanie owej złożoności z punktu widzenia strukturalizmu, a także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób proces transformacji wpłynął na charakter związków - struktur w omawianej części gospodarki. (fragment tekstu)

The agri-food economy is a structural complicated notion. It composes the part of the national economy which consists of three elements. These elements can be described by the property, institutional and branch relationship. In the input-output scheme the participation of the agri-food sector in GDP reduced although the inner-sector proportions became unchanged. In the property scheme the fall of own-stated sector was noticed and the number of co-operative subjects decreased. Within the institutional relationship the particular elements became autonomous. The main condition of sustainable agri-food system development is to improve the connections issuing from the institutional structure. If such efficient structure is a result of the local environment initiative it can have positive influence on the character of the inter-branch relationship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Busko B., Śliwiński J., 1000 słów o komputerach i informatyce, Wydawnictwo MON, Warszawa 1982.
  2. Czyżewski A., Makrekonomiczne zależności w procesie transformacji rolnictwa, w: Gospodarcze problemy transformacji ustrojowej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
  3. Czyżewski A., Gospodarka żywnościowa jako subsystem społeczno-gospodarczy, w: A. Czyżewskiego (red.), Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie, PWE, Warszawa 1992.
  4. Czyżewski A., Determinanty struktury wewnętrznej gospodarki żywnościowej, w: A. Czyżewski (red.), Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie, PWE, Warszawa 1992.
  5. Davis J.H., Goldberg R.A., A Concept of Agribusiness, Harvard University, Boston 1957.
  6. Lamarche H. (red.), Rolnictwo rodzinne. Międzynarodowe studium porównawcze, PAN, Warszawa 1992.
  7. Levi-Strauss C., Antropologia strukturalna, PIW, Warszawa 1970.
  8. Schaff A., Szkice o strukturalizmie, KiW, Warszawa 1983.
  9. Woś A., Zegar J.S., Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania, PWE, Warszawa 1983.
  10. Woś A., Ekonomiczne narzędzia sterowania rolnictwem, PWN, Warszawa 1985.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu