BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gębczyńska Alicja (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Bujak Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie zarządzania procesami
Analysis of the Process Management Requirements Provided in the PN-EN ISO 9001:2009 Standard
Source
Problemy Jakości, 2012, nr 12, s. 19-24, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie procesami, Normy ISO, Procesowe podejście do zarządzania, Normy ISO 9001
Process management, ISO International Standards, Process-oriented approach, ISO 9001
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie i interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 nawiązujących do podejścia procesowego. Zidentyfikowane wymagania zostały przyporządkowane do poszczególnych etapów i działań składających się na zarządzanie procesami. Analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 pozwoliła na wskazanie które etapy i działania z tego zakresu znajdują odzwierciedlenie w normie, a do których norma się nie odwołuje. (fragment tekstu)

Process approach is an increasingly common trend in Polish enterprises. The foregoing may result from a growing number of certified quality management systems which require that the process approach is implemented. A significant problem encountered while implementing the process approach is appropriate process management. The purpose of the article has been to discuss individual requirements of the ISO 9001:2009 standard pertaining to the process approach implementation and, based on their analysis, to indicate the actions that need to be complemented in order to efficiently manage processes in an enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2009.
  2. Dojrzałość procesowa polskich organizacji, raport przygotowany przez serwis PROCESOWCY.PL, Marzec 2010.
  3. Gębczyńska A., Bujak A., Wykorzystanie skali stanów względnych do oceny skuteczności procesów, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu nr 11, Wrocław 2009.
  4. Gruchman G.B., 2002, Zarządzanie procesami i wyniki firmy - dowody oraz wnioski, www.gruchman.pl/20002002/cor-mack_Internet.htm.
  5. Norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2009.
  6. Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu