BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szul Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Outdoor - skuteczne medium reklamy?
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 22, s. 48-63, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Reklama, Reklama zewnętrzna, Rynek reklamy
Advertising, Outdoor advertising, Advertising market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Reklama zewnętrzna jest jedną z formą komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Choć jest trochę niedoceniana, to jednak ma atuty, które nie zawsze mają bardziej popularne media, takie jak: telewizja, radio czy Internet. Reklama zewnętrzna jest bardziej pozytywnie odbierana przez konsumentów, ponieważ nie nudzi, nie drażni i nie denerwuje tak jak to mogą robić inne formy przekazu reklamowego. Ponadto cechuje się ona względnie niższymi kosztami, dużą powtarzalnością, atrakcyjną wizualizacją czy długim czasem ekspozycji. Jednak chyba najważniejszą jej zaletą jest możliwość dotarcia do ściśle określonej grupy odbiorców poprzez odpowiednią lokalizację. Stosowanie coraz nowocześniejszych nośników tej reklamy (np. reklama elektroniczna) powoduje, że coraz częściej jest ona nie tylko zauważana, ale także chętnie oglądana. Wśród wad reklamy zewnętrznej można wymienić małą selektywność odbiorców oraz trudność pomiaru jej skuteczności. (abstrakt oryginalny)

Outdoor advertising is one of the forms of communication of enterprises with the market. Although it is a bit undervalued, however it has advantages, which more popular media always lack, television, radio or internet. Outdoor advertisement is being received by consumers more positively, since it isn't boring, annoying or irritating as other forms can do. Moreover it is marked comparatively by lower costs, great repetitiveness, attractive visualisation or a long time of exhibiting. However probably most important is the possibility of reaching closely determined group of recipients through appropriate location. Applying more and more innovative carriers of advertisements (e.g. electronic advertising) causes, that outdoor advertising is more and more often not only noticed, but also willingly watched. Amongst defects in this way of advertising there are the small selectivity of recipients and the problem of the measurement of its effectiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biernacki A., Kurek-Stec A., 2005, Reklama wkracza do biurowców, "Marketing w Praktyce" nr 09(91).
 2. Delecta rusza z kampanią na stoki, www.oohmagazine.pl (10.03.11).
 3. Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy zewnętrznej, www.igrz.com.pl (10.03.11).
 4. Kurek-Stec A., 2004, Miasto tętniące kolorami, "4-biz", VII-VIII.
 5. Kurek-Stec A, 2004a, Reklama w miejscu sprzedaży. Kuszące zakupy, "Brief" nr 62/11.
 6. Kurek-Stec A., 2005, Outdoorowe doganianie świata, "Marketing w Praktyce" nr 5(87).
 7. MillwardBrown SMG/KRC, 2008, Badanie opinii mieszkańców Warszawy i Krakowa na temat reklamy zewnętrznej, www.igrz.com.pl (10.03.11).
 8. Nowakowska-Godun A., 2004, Citylight miejski zdobywca, "Brief" nr 58/7.
 9. Oko w oko z konsumentem, www.oohmagazine.pl (10.03.11).
 10. Plakat uszyty na miarę, www.oohmagazine.pl (10.03.11).
 11. Projektowanie plakatów, www.ams.com.pl (10.03.11).
 12. Sieci dedykowane, www.clearchannel.com.pl (10.03.11).
 13. Startrack, 2009, Wybrane zagadnienia przygotowane dla AMS, www.ams.com.pl. (10.03.11).
 14. Suwałko-Karetko A. i Romański R., Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 15. www.stroeer.com.pl.
 16. ww.pbo.org.pl
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu