BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mika Jerzy (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Rozwiązania uogólnione wybranych zadań optymalizacji nieliniowej
Generalized Solutions of Some Non-Linear Optimization Problems
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 50, s. 67-80, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Keyword
Podejmowanie decyzji, Optymalizacja decyzji, Teoria wspomagania decyzji
Decision making, Decision optimization, Theory of decision support
Note
summ.
Abstract
W przedstawionym opracowaniu zaproponowano konkretne, autorskie uogólnienia wybranych, klasycznych metod teoretycznych, które mogą być wykorzystywane do celów wspomagania podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych i zarządczych z wykorzystaniem niektórych idei aplikowania do tego celu metod wykorzystujących procedury uogólnionych macierzy odwrotnych w optymalizacji liniowej.(fragment tekstu)

In the paper we suggest particular, author's generalizations of the chosen classical theoretical methods to be used to the aid of the treatment of the optimal economic and managerial decisions with the use of some ideas applied to the end of methods of the generalized inverse matrices in the linear optimization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gass S.I.: Programowanie liniowe. PWN, Warszawa 1980.
 2. Martos B.: Programowanie nieliniowe. Teoria i metody. PWN, Warszawa 1983.
 3. Mika J.: O pewnej wersji metody macierzy pseudoodwrotnych w programowaniu liniowym. ,"Przegląd Statystyczny" 1982, nr 1.
 4. Mika J.: Ob odnom metodie wyczislenia obobszczennych reszeni zadacz liniejnogo programirowania i jego primienieniach w planirowani. Kurzfassungen der Beitrage, Mathematik und Kybemetik in der Ökonomie VII, Halle- Wittenberg 1982.
 5. Mika J.: On Determining Optimal Generalized Solution of Different Types of Linear and Nonlinear Programming Problems by Means of Pseudoinverse Matrix Method. Kurzfassungen der Beitrage, Mathematik und Kybemetik in der Ökonomie VIII, Magdeburg 1985.
 6. Mika J.: O wynikach eksperymentów obliczeniowych z zastosowaniem algorytmu metody macierzy pseudoodwrotnych w programowaniu liniowym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 413, Wrocław 1989.
 7. Mika J.: Uogólnione rozwiązania i korekcje sprzecznych modeli optymalizacyjnych we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji ekonomicznych. AE, Katowice 1990.
 8. Mika J.: Optymalne uogólnione rozwiązania zadań programowania matematycznego z liniowym układem warunków ograniczających w procesach wspomagania podejmowania decyzji. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Organizacja i Zarządzanie, Z. 2, Gliwice 2000.
 9. Mika J.: Rozwiązania uogólnione w procesach decyzyjnych. AE, Katowice 1994.
 10. Mika J.: On the Solutions of Generalized Optimization Problems with the Linear Restrictive Constrains. "Journal of Economics and Management", Vol. l, The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice 2004.
 11. Mika J.: Uogólnione rozwiązania optymalne w procesach wspomagania podejmowania decyzji. Dom Ekonomisty, Biuletyn Naukowo-Informacyjny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, nr 1/32/2004, 2005.
 12. Nykowski L: Programowanie liniowe. PWE, Warszawa 1980.
 13. Wit R.: Metody programowania nieliniowego. WNT, Warszawa 1986.
 14. Zangwill W.I.: Programowanie nieliniowe. WNT, Warszawa 1974.
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu