BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Riedel Guido
Title
Berlin Brandenburg International (BER) : Planning and Implementation of A Concrete Supply Chain for the Airport Construction Site
Berlin Brandenburg International (BER): planowanie i wdrożenie łańcuch dostaw betonu na teren budowy lotniska
Source
LogForum, 2012, vol. 8, nr 4, s. 319-325, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Budownictwo komunikacyjne, Rozwój zrównoważony
Supply chain, Road engineering, Sustainable development
Note
summ., streszcz., zfsg.
Country
Berlin
Berlin
Abstract
Wstęp: W wyniku podjętej decyzji o rozszerzeniu istniejącego lotniska Berlin-Schönefeld w nowe lotnisko Berlin Brandenburg International (BER) w 2006 r., wystąpiła konieczność budowy odpowiedniej bazy. Jednym z największych wyzwań było zapewnienie dostaw ok. 2,5 miliona metrów sześciennych betony najwyższej jakości potrzebnego do budowy nowego lotniska. Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz uwarunkowania terenowe i środowiskowe, należało opracować nowe rozwiązanie logistyczne związane z zaopatrzeniem budowy w surowce. Metody: Proces planowania zaopatrzenia budowy lotniska BER w dostawy betonu miał dwa podstawowe cele: stabilność dostaw pokrywających zapotrzebowanie budowy, tj. uniknięcie wszelkich opóźnień tych dostaw oraz zapewnienie najwyższych standardów dostarczanego betonu w celu uniknięcia reakcji alkalicznej w betonie i niepożądanej dezagragacji betonu. Efekty dodatkowe, jak na przykład emisja dwutlenku węgla lub wpływ realizacji dostaw na życie okolicznych mieszkańców tego regionu, stanowiły również kluczowe czynniki, które należało brać pod uwagę przy tworzeniu koncepcji łańcucha dostaw betonu. Analizie z punktu widzenia czynników ograniczających poddano dwie propozycje rozwiązania: dostawy zcentralizowane z wytwórni betonu położonej w bezpośredniej bliskości placu budowy wraz z organizacją dostaw surowców potrzebnych do produkcji tego betonu oraz zdecentralizowane dostawy z dalej położonych wytwórni - dostawy na teren budowy gotowego już betonu. Wyniki: Przeprowadzona analiza ograniczeń i wpływu na kluczowe zapotrzebowania dostaw betonu potrzebnego do budowy lotniska BER doprowadziła do budowy najbardziej nowoczesnej wytwórni betonu w Europie. Korzyści z wyboru zcentralizowanego sposobu organizacji dostaw były bardzo istotne. Z jednej strony zapewniono dostawy najwyższej jakości betonu, z drugiej strony większość dostaw surowców, potrzebnych do wyrobu betonu, zostało realizowanych za pomocą połączeń kolejowych a nie drogowych, co przyczyniło się do przestrzegania zakładanych poziomów emisji. Wnioski: Każdy logistyczny łańcuch dostaw ma swoje specyficzne wymagania i ograniczenia. Przedstawione podejście pokazuje, w jaki sposób zcentralizowane dostawy mogą spełniać wszystkie stawiane mu ograniczenia. Kluczowe komponenty koncepcji to: wytwórnia betonu zlokalizowana na terenie budowy lotniska, dostawy surowców transportem kolejowym, zcentralizowane zapewnienie jakości oraz indywidualna umowa z operatorem wytwórni betonu. (abstrakt oryginalny)

Background: With the decision to extend the airport Berlin-Schönefeld to the new airport Berlin Brandenburg International (BER) in 2006, a construction of superlatives has emerged. One of the biggest challenges was the supply of around 2.5 million cubic meters of high quality concrete that had to be produced for the construction of the airport. Due to the scale of this enterprise as well as its environment, the logistic solution of raw material supply has to be found. Method: The planning of the concrete supply chain for the airport construction site BER had to be carried out with two major goals: the stability of the supply chain to assure that the demands of the construction site are met and delays are prevented, as well as assurance of the high quality standards of the concrete production and to avoid an alkali silica reaction and the resulting unavoidable disaggregation of the concrete. External effects, such as the carbon dioxide emission and the effect of the supply chain on adjoining residents were key factors that had to be integrated in a holistic supply chain concept. The principle underlying method is an analysis of limiting conditions for two approaches: a centralized supply chain with onsite concrete factory and upstream transport of raw materials versus a decentralized supply chain with off-site factories and downstream transport of ready-mixed concrete. Results: The analysis of constraints and the effects on key requirements of the concrete supply chain for the BER airport construction site lead to the installation of the most modern concrete plant in Europe. The benefits of a centralized supply chain are significant. On one hand, the high quality standards can be met with the on-site mixture of the concrete and centralized quality assurance, on the other hand, the majority of the supply traffic for the construction site was moved from the road to train-bound logistics, meeting the emission requirements of the planning permission for the airport. Conclusions: Every logistical supply chain has its own individual requirements and constraints. This approach shows how a centralized supply chain could be installed that meets all the individual constraints of this construction site. The key components of the concept are the on-site concrete plant, the delivery of raw material by train, a centralized quality assurance and a specific contract structure with the operator of the concrete plant. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Caldwell N., Roehrich J.K., Davies Andrew C., 2009, Procuring complex performance in construction: London Heathrow Terminal 5 and a Private Fiance Initiative hospital. Journal of Purchasing and Supply Management, 15, 3, 178-186.
  2. Ibrahim A.R.B., Roy M.H., Ahmed Z.U., Imtiaz G., 2010, Analyzing the dynamics of the global construction industry: past, present and future. Benchmarking: An International Journal, 17, 2, 232- 252.
  3. Lingard H., Rowlinson S., 1994, Construction site safety in Hong Kong. Construction Management and Economics, 12, 6, 501-510.
  4. Weele A.L.van, 2010, Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Stragegy, Planning and Practice. Cengage Learning EMEA, UK.
  5. Wickramatillake Ch.D., Koh S.C.L., Gunasekaran A., Arunachalam S., 2007, Measuring performance within supply chain of a large scale project. Supply Chain Management: An International Journal, 12, 1, 52-59.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu