BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Landowska Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Landowski Marek (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Zastosowanie wybranych modeli optymalizacji dynamicznej struktury produkcji roślinnej w przeciętnym gospodarstwie rolnym
Application of Dynamic Optimization Models for Plants Production Structure in a Typical Agricultural Farm
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2012, nr 68, s. 47-54, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Struktura produkcji, Modele optymalizacyjne, Produkcja roślinna, Gospodarstwa rolne
Production structure, Optimizing models, Crop production, Arable farm
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki zastosowania trzech modeli optymalizacji dynamicznej do wyznaczenia struktury produkcji w przeciętnym gospodarstwie rolnym. Celem pracy jest przedstawienie modeli optymalizacji dynamicznej wykorzystanych do poprawienia sytuacji ekonomicznej gospodarstwa przez umiejętne rozłożenie płodozmianu. W pierwszej części w sposób syntetyczny zostały omówione poszczególne modele optymalizacji dynamicznej. Następnie przedstawiono rozwiązania optymalne modeli produkcji roślinnej w przeciętnym gospodarstwie rolnym w województwie zachodniopomorskim obejmujące okres czteroletni (2005-2009). Struktura produkcji w każdym roku była uzależniona od wielkości i struktury produkcji w latach poprzednich. Kolejne lata były powiązane warunkami wiążącymi ze względu na konieczność respektowania płodozmianu, co jest warunkiem utrzymania gleby w dobrej kulturze. (fragment tekstu)

The article presents results of application of three decisions models for optimization of plants production structure in typical agricultural farm. Conditions that connect every year of production include crop rotation. Correct crop rotation is very important to obtain the highest crop. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bellman R. 1957. Dynamic programming. Princeton, NJ, Princeton University Press.
  2. Główny Urząd Statystyczny. 2011. Portal statystyki publicznej, www.stat.gov.pl, dostęp: 12.10.2011.
  3. Mrozek B., Mrozek Z. 2004. Matlab i Simulink. Gliwice, Wydaw. Helion, ISBN 83-7361-486-9.
  4. Więckowski W. 1982. Optymalizacja plonu produkcji przedsiębiorstwa rolnego przy użyciu rozwiązań standardowych. Warszawa, PWN, ISBN 83-01-00909-8.
  5. Zaród J. 2008. Programowanie liniowo-dynamiczne jako narzędzie analizujące zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 429-435.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu