BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perzyńska Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Modyfikacja metody Batesa-Grangera wyznaczania wag prognoz złożonych
The Modification of Bates-Granger's Estimation Method of the Weights of Combined Forecasts
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2012, nr 68, s. 67-74, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Metody prognozowania, Prognozowanie
Forecasting methods, Forecasting
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule zostanie przedstawiona modyfikacja metody Batesa-Grangera stosowanej do wyznaczania wag prognoz złożonych. W toku badań empirycznych zostanie zweryfikowana hipoteza mówiąca, że prognozy otrzymane za pomocą zaproponowanej metody charakteryzują się większą dokładnością niż prognozy złożone z wagami wyznaczonymi z wykorzystaniem metody Batesa-Grangera oraz prognozy przeciętne będące średnimi arytmetycznymi prognoz indywidualnych. (fragment tekstu)

In the paper, the author presents modification of Bates-Granger's method estimation the weights of combined forecasts. The illustration of theoretical considerations is the empirical example, in which individual and combined forecasts calculates for economic variable with seasonal fluctations. The accuracy of combined forecasts compares with accuracy of arithmetic mean of their component forecasts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armstrong J. 2001. Principles of forecasting: a handbook for researchers and practitioners. Boston, Kluwer Academic Publishers, ISBN: 0-7923-7930-6.
  2. Bates J., Granger C. 1969. The combination of forecasts. Operat. Res. Quarterly 20, 451-468.
  3. Dittmann P., Dittmann I., Szabela-Pasierbińska E., Szpulak A. 2009. Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków. Oficyna a Wolters Kluwer Business, ISBN: 978-83-7526-696-2.
  4. Granger C., Newbold P. 1974. Experience with forecasting univariate time series and the combination of forecasts. J. Royal Statist. Soc., Ser. A, 137, 131-165.
  5. Greszta M., Maciejewski W. 2005. Kombinowanie prognoz gospodarki Polski. Gospodarka Narodowa 5-6, 49-61.
  6. Zawadzki J. 1996. Modelowanie predyktywne i prognozowanie zjawisk w skali mikroekonomicznej. Szczecin. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, 228.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu