BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świtłyk Michał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Mongiało Zbigniew (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Statystyczna analiza cen benzyny
Statistical Analysis of Gasoline Prices
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2012, nr 68, s. 83-94, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Analiza statystyczna, Analiza cen, Ceny paliw, Paliwa płynne
Statistical analysis, Price analysis, Fuel prices, Liquid fuels
Note
summ.
Abstract
Paliwa są jednym z ważniejszych produktów dla społeczeństwa. Ruch ich cen zmienia uwarunkowania ekonomiczne. Benzyna bezołowiowa 95-oktanowa jest zaklasyfikowana do paliw i analizę zmian jej ceny przeprowadzono na podstawie danych dotyczących tego produktu, z użyciem metod statystycznych, z wyłączeniem kosztu surowca, w celu sprawdzenia, czy jest wykorzystywany ruch cen ropy BRENT do zwiększania marż przez firmy produkujące i sprzedające benzynę 95. (fragment tekstu)

Data for analysis came from information provided by the CSO on the monthly average gasoline prices and main macroeconomic indicators from the NBP on the average monthly dollar exchange and price of Brent crude at the end of each month from an online financial banker (the price of oil were calculated on the price per liter). Time range of the research covered the period from January 2000 to July 2010. The collected data were statistically analyzed. The results of statistical analysis show that the hypothesis of exploitation BRENT oil prices to increase margins for companies producing and selling gasoline 95, it cannot be rejected. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza sytuacji na polskim rynku ropy naftowej. Bezpieczeństwo energetyczne oraz dywersyfikacja dostaw ze źródeł nierosyjskich. 2005. Warszawa, MDI sp. z o.o.
 2. Bankier: www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=Ropa&format=detailed: ceny ropy, dostęp 30.11.2010.
 3. Domański C. 1979. Statystyczne testy nieparametryczne. Warszawa, PWE.
 4. Fisz M. 1958. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa, PWN.
 5. Greń J. 1987. Statystyka matematyczna - podręcznik programowany. Warszawa, PWN, 543.
 6. MDI sp. z o.o: 2005.
 7. GUS, www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm: ceny, dostęp 30.11.2010.
 8. Gus, www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm: wskaźniki makroekonomiczne, dostęp 30.11.2010.
 9. Lotos, www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/raporty_roczne_grupy_lotos: raport finansowe roczne, dostęp 30.11.2010.
 10. NBP, www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx: kurs dolara, dostęp 30.11.2010.
 11. Orlen, www.orlen.pl/PL/centrumprasowe/raportyroczne/Strony/default.aspx: raport finansowe roczne, dostęp 30.11.2010.
 12. Stat Soft. Inc., www.statsoft.pl, dostęp 30.11.2010.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu