BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Naruć Wojciech (Zakłady Chemiczne Police S.A.)
Title
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego
Company Management at a Time of Economic Downturn
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 13-25, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przemysł chemiczny
Financial crisis, Enterprise management, Chemical industry
Note
summ.
Abstract
Czym jest kryzys? Kryzys jest częścią naszego życia i dotyczy nas wszystkich. Wymaga zmian i podejmowania nowych wyzwań, a także poszukiwania nowych rozwiązań problemów i sytuacji, odmiennych od tych, do których byliśmy przyzwyczajeni. Oznacza zmaganie się z trudnymi sytuacjami i działanie pod ogromną presją czasu. Ocena synonimów (bessa, zapaść, spadek, impas, niż, pat, przełom, wyłom, przesilenie, depresja, załamanie, recesja, krach) i wyrazów pokrewnych słowa "kryzys" (problem, zmiana) wskazują na negatywne cechy tego zjawiska.(fragment tekstu)

Every business activity is connected with risk and consequently, with the possibility of crisis occurrence. Economic downturn of recent years has had a various influence on enterprises. Zakłady Chemiczne "Police" SA has taken massive consequences of it. The company might have declared bankruptcy or regained credibility and become a profitable enterprise. The Board of Directors chose the latter direction and changed the company into a developing transactor prepared to function at a time of economic prosperity as well as at a time of economic downturn and crisis. Enterprises are able to prepare for another downturn by carrying out crucial restructuring activities during prosperity period. Thus, during crisis they would be able to function with optimaldegree of fixed charges.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. 10 największych kryzysów finansowych w historii, Puls Biznesu, http://www.pb.pl/ 1707403,86306,10-najwiekszych-kryzysow-finansowych-w-historii, kwiecień 2012.
  2. Barton R.M., Crisis Management, Oxford Press Publishers, Oxford 1993.
  3. Marecki K., Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
  4. Piech K., Chronologia światowych kryzysów gospodarczych końca XX wieku, http://akson. sgh.waw.pl/~kpiech/text/1999-chronologia. pdf, kwiecień 2012.
  5. Przasnyski R., Kryzysy, bessy, spadki, Serwis Inwestora, http://serwis-inwestora.pl/gielda/ kryzysy--bessy--spadki, kwiecień 2012.
  6. Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, red. A. Burlita, G. Maniak, A. Zelek, Wyd. Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2011.
  7. Smoczyński W., Tytułem wstępu: jaki kryzys, "Niezbędnik inteligenta. Trzęsienie kapitalizmu czyli jak zaczął się kryzys i czym się skończy", "Polityka - wydanie specjalne" 2012, nr 1.
  8. Słownik języka polskiego, t. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  9. Zelek A., Strategie biznesu. Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu