BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipniewicz Rafał (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Unijny system wymiany informacji o VAT w kontekście ryzyka podatkowego przedsiębiorstw
The EU System of Vat Information Exchange in the Context of Business Tax Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 45-58, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Podatek od wartości dodanej (VAT), Ryzyko podatkowe
Economic and Monetary Union (EMU), Value Added Tax (VAT), Tax risk
Note
summ.
Abstract
1 stycznia 2012 roku straciło moc prawną rozporządzenie Rady z 7 października 2003 roku nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/921, które przez blisko dziesięć lat stanowiło podstawę współpracy i wymiany informacji między organami podatkowymi państw członkowskich UE. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie zastąpiono rozporządzeniem Rady (UE) nr 904/2010 z 7 października 2010 roku w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw dotyczących podatku od wartości dodanej...Od dłuższego czasu Komisja pracuje nad nowym systemem VIES II, który miałby wyeliminować mankamenty obecnego systemu i zminimalizować ryzyko podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. (fragment tekstu)

The supply of goods by a VAT-registered trader in one EU Member State to a VAT registered trader in another EU Member State is, in general, referred to as an intra-Community supply of goods. For zero-rating to apply there must be a supply of goods to a person registered for VAT in another Member State. The tax authorities in each Member State have put in place a computerised system that makes it possible for traders to verify the VAT number of their customer in other Member States (VAT Information Exchange System - VIES). It has a fundamental mining that trader making intra-community supplies could be sure that his customer is subject to VAT in another Member State before dispatching the goods free of VAT - otherwise he may have to pay the VAT himself. This article provides a critical analysis of the current EU system of confirming of customers VAT status. This is because the tax risk is borne by supplier, even having official confirmation of VAT status of customer from tax authorities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartosiewicz A., Kubacki R., VAT. Komentarz, Warszawa 2011.
  2. Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz, red. J. Martini, Wrocław 2010.
  3. Lipniewicz R., Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, Warszawa 2010.
  4. Regnowski P., Rola wymiany informacji o VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni" 2008, nr 7.
  5. Terra B., Kajus J., A guide to European VAT Directives, Amsterdam 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu