BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiewicz-Górecka Urszula (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Marketing przedsiębiorstw handlowych
Trade Enterprise Marketing
Source
Handel Wewnętrzny, 2010, nr 1, s. 1-9, tab.
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Zarządzanie marketingowe, Marketing handlowy, Marketing przedsiębiorstwa
Commercial enterprises, Marketing management, Trade marketing, Enterprise marketing
Note
summ., rez.
Abstract
Autorka wyróżnia trzy etapy wprowadzania zarządzania marketingiem w polskich przedsiębiorstwach handlowych. Lata 1989-1994 to początki poznawania istoty marketingu i uczenie się od przedstawicieli handlowych producentów praktycznego stosowania instrumentów marketingu. Lata 1995-2000 to okres dynamicznego rozwoju zagranicznych sieci handlowych, rozwijających marketing na wielkich powierzchniach handlowych (działania te stały się wzorcem dla krajowych firm handlowych). Początek XXI w. z kolei to początki "rynku dojrzałego" i rozwój profesjonalnego zarządzania marketingiem w krajowych sieciach handlowych; wzrost znaczenia efektywności działań marketingowych oraz nasilenie wykorzystywania narzędzi marketingu w celu budowy wizerunku firmy handlowej i kształtowania relacji z klientami.

In her article, the author discussed the developments that were taking place in Poland in 1989-2009 in perception of marketing and marketing management in Polish trade companies. The period of 1989-1995 was the onset of being acquainted by domestic trade companies with the essence of marketing, and learning from manufacturers' trade representatives of the practical application of marketing instruments. In 1995-2000, there were attempts to imitate by domestic companies the marketing actions undertaken by foreign trade chains, developing marketing in large selling areas. The first years of the 21st century mean the onset of the "mature market" and development of professional marketing management in domestic trade chains and growth in importance of effectiveness of marketing actions and intensification of the use of marketing tools for the purpose of construction of the image of trade company and formation relations with customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ciechomski W., 2008, Współpraca producentów z handlowcami w kanale dystrybucji (część 2), "Handlowiec".
  2. Handel tradycyjny to wielka siła, "Wiadomości Handlowe" 2009, nr 7.
  3. Kłosiewicz-Górecka U., Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2005 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
  4. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., Nowe trendy w zarządzaniu sprzedażą artykułów żywnościowych, IRWiK, Warszawa 2002, s. 99.
  5. Milowy krok w rozwoju Chaty Polskiej, "Wiadomości Handlowe" 2009, nr 7.
  6. Olczak A., Merchandising jako system bezpośredniej komunikacji marketingowej i budowania wizerunku marki sieci handlowej [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu, red. Niestrój R., PWE, Warszawa 2009, s. 311.
  7. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategia marketingowa przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
  8. Piwowar J., Wspólne przedsięwzięcia marketingowe przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w obszarze Unii Europejskiej [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. Karwowski J., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  9. Śmigielska G., Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handle detalicznym, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2007, s. 122.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu