BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiedoruk Barbara (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Outsourcing usług podatkowych i księgowych jako narzędzie zarządzania ryzykiem podatkowym
Outsourcing of Tax and Accounting Services as a Tool for Risk Management Tax
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 95-103, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Usługi księgowe, Outsourcing w księgowości, Ryzyko podatkowe
Accounting services, Accounting outsourcing, Tax risk
Note
summ.
Abstract
Ryzyko podatkowe można najogólniej zdefiniować jako niepewność dotycząca podjętych i zaniechanych działań z punktu widzenia negatywnych skutków podatkowych. Jest ono istotnym elementem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Minimalizacja ryzyka podatkowego jest więc kluczowa z punktu widzenia prowadzenia firmy, gdyż skutki błędów podatkowych mogą być bardzo kosztowne i prowadzić nawet do likwidacji działalności gospodarczej podatnika. W związku z tym przedsiębiorcy starają się zarządzać ryzykiem podatkowym za pomocą różnych narzędzi. Jednym z nich jest outsourcing usług podatkowych oraz księgowych. Rozpatrywanie tego zagadnienia w takim zakresie jest o tyle uzasadnione, o ile w postępowaniu podatkowym księgi podatkowe - prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy - stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich przepisach.(fragment tekstu)

The study is to present the possibility to reduce the tax risk inthe company by outsourcing tax and accounting services. Considerations were carried out in terms of selected sources of the formation this risk. Job accounting and tax services to an external company will not save automatically companies from sanctions which are the result of improper conduct land tax legislation. However, it may be an important tool to reduce tax risk factors, but provided that certain standards actions. From the utility company must be above all high quality services provided and from the taxpayer's compliance with requirements made by an operator. It is also important to continuously monitor the company internal sources of tax risk.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartosiewicz A., Kubacki R., Wadliwość ksiąg rachunkowych a prawo podatkowe, karne i karne skarbowe, "Rachunkowość" 2008, nr 8.
  2. Czerwiński S., Chechlińska J., Rachunkowość prowadzona usługowo to przyszłość, "Rachunkowość" 2011, nr 2.
  3. Martyniuk O., Ryzyko w przedsiębiorstwie i sposoby jego ograniczania, "Rachunkowość" 2012, nr 2.
  4. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 86, SGH, Warszawa 2008.
  5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU 2003, nr 152, poz. 1475 ze zm.).
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2009, nr 152, poz. 122 ze zm.).
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (DzU 2005, nr 8, poz. 6 ze zm.).
  8. Ustawa z 25 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (DzU 2011, nr 41, poz. 213).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu