BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola podatkowych instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej (b+r) w kształtowaniu bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych
The Role of R&D Tax Incentives in The Shaping of Corporate Income Tax Base
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 191-202, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób prawnych, Ulgi podatkowe, Polityka badawczo-rozwojowa
Corporate income tax, Tax incentives, R&D policy
Note
summ.
Abstract
W ostatnich latach w państwach OECD i UE widoczna jest wyraźna tendencja do rozszerzania bazy podatkowej. Zgodnie z analizami prowadzonymi przez Sorensena, trend ten był jedną z prawdopodobnych przyczyn paradoksu zaobserwowanego w krajach starej Unii Europejskiej, który polegał na tym, że pomimo obniżania nominalnych stawek podatków CIT, relacja dochodów z tego podatku do PKB w większości państw UE rosła...Z przeprowadzonych rozważań wynika, że bodźce podatkowe wspierające działalność B+R przedsiębiorstw mogą stanowić czynnik istotnie różnicujący zakres baz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych pomiędzy poszczególnymi państwami Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że instrumenty te odgrywają większe znaczenie dla podmiotów uzyskujących wyższe dochody. Oznacza to również, że wprowadzenie takich bodźców będzie wywierało silniejszy wpływ na poziom dochodów podatkowych państw niż wynikałoby to ze skali korzyści podatkowej uzyskanej przez przeciętne przedsiębiorstwo.(fragment tekstu)

In recent years one can notice distinct tendency in EU and OECD countries to extend tax base of corporate income taxation. At the same time many countries have introduced new tax incentives to promote business research and development activity. In Poland despite of implementation of new tax R&D allowances only few taxpayers decided to take advantage of them. The aim to this paper is to determine if tax R&D incentives have effect on corporate income tax base in EU countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk A., Ocena wartości informacyjnej indeksu B jako miary wpływu opodatkowania dochodu na opłacalność inwestycji w działalność B + R, "Prace Naukowe Uniwerstetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010, nr 98.
  2. Hall R.E., Jorgenson H., Tax Policy and Investment Behavior, "American Economic Review" 1967, nr 57.
  3. King M., Fullerton D, The Taxation of Income from Capital: A Comparative Study of the United States, United Kingdom, Sweden and West Germany, University of Chicago Press, Chicago 1984.
  4. OECD Technology and industry outlook, OECD Paris 2008.
  5. Sorensen P.B., Can capital income taxes survive? And should they?, CES ifo Economic Studies, 2006, 53.2.
  6. Taxation trends in the European Union Main results, European Commission, Luxemburg 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu