BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grenda Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Fundusze inwestycyjne zamknięte jako forma optymalizacji podatkowej
Closed-End Investment Funds as Form of The Tax Optimization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 227-236, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Podatki, Inwestycje finansowe, Optymalizacja podatkowa
Investment funds, Taxes, Financial investment, Tax optimization
Note
summ.
Abstract
Umiejętne i zgodne z prawem zastosowanie przepisów umożliwia przeprowadzenie efektywnej optymalizacji podatkowej, co z punktu widzenia każdego inwestora stanowi cenną wiedzę. Jedną z form optymalizacji opodatkowania jest wykorzystanie przepisów regulujących obszar działania funduszy inwestycyjnych w Polsce i zastosowanie jednej z nich, dopuszczonej przez przepisy - funduszu inwestycyjnego zamkniętego. W artykule przedstawiono możliwość zastosowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych do optymalizacji podatku oraz poruszono kwestię wykładni przepisów dotyczących wnoszenia papierów wartościowych do funduszu w zamian za certyfikaty inwestycyjne.(fragment tekstu)

The article presents the possibility of using closed-end investment funds in the tax optimization and discusses the topic of tax interpretations related to acquiring investment certificates in exchange for securities. The paper is divided into four parts. The first part describes the investment fund market in Poland. The next section presents the key tax rules applicable to closed investment funds and especially those that make this legal form of a fund attractive. The third part focuses on the construction and the mechanism of the closedend investment funds. The last part analyses interpretations made by the tax authorities and administrative courts corresponding to contributing securities to closed-end investment funds.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z 19 grudnia 2007 r., sygn. PO-1/42180-52/07.
 2. Fundusz inwestycyjny zamknięty zapewnia przejrzystość i bezpieczeństwo, "Gazeta Prawna" 2008, nr 217 (2339).
 3. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB3/423-50/11-4/JB, z 27 czerwca 2011 r., sygn. IPPB2/415-410/1102/AK, z 20 kwietnia 2011 r. sygn. IPPB2/415-97/11-2/AK.
 4. Kochańska P., FIZ-yczna niemożliwość, www.forbes.pl (19.05.2010).
 5. Kozłowska H., Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa w dobie kryzysu, Wyd. SKwP, Warszawa 2011.
 6. Machała R., Zarządzanie finansami i wycena firmy, Unimex, Wrocław 2011.
 7. Matuszewska, E. Dochód z funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie jest opodatkowany, "Dziennik. Gazeta Prawna" 2010, nr 16 (2647).
 8. Molik P., Założenie funduszu inwestycyjnego ochroni przed fiskusem, "Gazeta Prawna" 2009, nr 130 (2506).
 9. Postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 22 września 2005 r., sygn. 1471/DPR1/423/57/05/MK, z 12 września 2007 r., sygn. 1471/DPR1/423-122/07/KK.
 10. Rynek funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce, Analizy Online, Warszawa 2010.
 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 1992, nr 21 poz. 86, z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2000, nr 14, poz. 176, z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004, nr 146, poz. 1546, z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU 2000, nr 86, poz. 959, z późn. zm.).
 16. Wyrok NSA z 19 października 2010 r. (II FSK 1047/09).
 17. Wyrok NSA z 6 kwietnia 2011 r. sygn. II FSK 2056/09.
 18. Wyrok WSA w Białymstoku z 10 sierpnia 2011 r. sygn. I SA/Bk 225/11.
 19. Wyrok WSA w Poznaniu z 19 grudnia 2008 r., sygn. I SA/Po 1341/08.
 20. Wyrok WSA w Warszawie z 22 lutego 2011 r., sygn. III SA/Wa 1544/10.
 21. Wyroki WSA w Poznaniu z 17 lutego 2011 r., sygn. I SA/Po 34-35/11, 16-24 lutego 2011 r. I SA/Po 39-49/11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu