BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witczak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wykorzystanie metod szacowania do przeciwdziałania optymalizacji podatkowej w podatku vat za pomocą cen transferowych
The Use of the Methods for Tax Assessment as Contradiction of Tax Noncompliance in VAT by the Help of Transfer Pricing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 247-257, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek od wartości dodanej (VAT), Ceny transferowe, Szacowanie zysku przedsiębiorstwa, Optymalizacja podatkowa
Corporate income tax, Value Added Tax (VAT), Transfer pricing, Company's profit estimation, Tax optimization
Note
summ.
Abstract
Stosowanie cen transferowych w podatku od towarów i usług może prowadzić do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Działania takie mogą wpływać na zmniejszenie obciążeń podatkowych powiązanych przedsiębiorstw. Nie zawsze będą one miały legalny charakter. Przeciwdziałać takim zachowaniom mają przepisy umożliwiające zastosowanie szacowania podstawy opodatkowania. Nie w każdej sytuacji dyskusyjnej organ podatkowy będzie mógł dokonać szacowania podstawy opodatkowania. Wynika to ze sposobu sformułowania regulacji, mających na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu cen transferowych do działań niezgodnych z prawem. (fragment tekstu)

The problem of transfer pricing in the VAT tax was presented. The associated enterprises can diminish tax liabilities in the VAT. Tax authorities can assess the turnover in such situation but the provisions curtail the tax assessment. The possibility of using in VAT the methods for tax assessment in income taxes was discussed. The implementation in VAT tax the transfer pricing methods concerning income taxes was proposed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bem R., Metody ustalania dochodu zgodnie z zasadą ceny rynkowej, "Przegląd Podatkowy" 1997, nr 5.
 2. Cools M., International Commercial Databases for Transfer Pricing Studies, "International Transfer Pricing Journal" 1999, nr 5.
 3. Georgijew-Ciastoń I., Szmulewska-Wich M., Czynniki wpływające na wartość transakcji, "Przegląd Podatkowy" 2001, nr 1.
 4. Głębicka E., Dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi (cz. 1), "Doradca Podatnika. Podatek dochodowy od osób fizycznych" 2001, nr 32.
 5. Hamaekers H., PresumptiveTaxation of Multinational Enterprises?, w: Regulacje prawnopodatkowe i rozwiązania finansowe, Pro pulico bono, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 6. Janschek A.M., Oosterhaft O., Transfer Pricing Trends and Perspections in Europe, "International Transfer Pricing Journal" 2002, nr 2.
 7. Komentarz dostawy o podatku od towarów i usług, red. W. Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 2011.
 8. Kostecka D., Olszewski B., Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych, Unimex, Wrocław 2012.
 9. Krzewski M., Michalak S., Ceny transferowe: opodatkowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, Wyd. Difin, Warszawa 2000.
 10. Michalik T., VAT 2010, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Małecka H., Wartość rynkowa przedmiotu transakcji podmiotów powiązanych w aspekcie standardów OECD i orzecznictwa NSA, "Glosa" 2000, nr 11.
 12. Morisano F., Young J., An Arm's Length Approach to Levying Capital Taxes in the Financial services Sector, "International Transfer Pricing Journal" 1998, nr 5.
 13. O'Shaughnessy M., Ceny transferowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 14. Symons T.A., Roach D., Profit-oriented versus Transaction-Based Method, "International Transfer Pricing Journal" 1997, nr 3.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (DzU 2009, nr 160, poz. 1268).
 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 2004, nr 54, poz. 535 ze zm.)
 17. Witczak R., Czynniki wpływające na wykorzystanie metody ceny odsprzedaży jako sposobu ustalania cen transferowych, w: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteska, M. Wypych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 18. Wyciślok J., Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu