BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlęzak-Matusewicz Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zastosowanie preferencji podatkowych w polskich przedsiębiorstwach
Tax Preferences in Polish Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 259-269, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Sąd administracyjny, Finanse przedsiębiorstwa, Ulgi podatkowe, Podatek dochodowy, Doktryny prawne
Administrative court, Enterprise finance, Tax incentives, Income tax, Legal doctrines
Note
summ.
Abstract
Prawem podatnika jest korzystanie z preferencji powodujących obniżenie kosztów podatkowych. Jak bowiem zauważył Naczelny Sąd Administracyjny: "Żaden przepis prawa podatkowego ani orzecznictwo, ani też doktryna prawa nie zabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiązania, zgodnego z prawem i rzeczywistością, które byłoby dla niego - przy podejmowaniu decyzji gospodarczych - bardziej korzystne na gruncie prawa podatkowego. Wybór drogi najłagodniej opodatkowanej jest wolnym wyborem każdego podatnika i nie może podlegać kontroli organów podatkowych"18. Podatnik powinien bowiem pamiętać, że istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, a nie maksymalizacja zobowiązań podatnika.(fragment tekstu)

Polish tax system is not clear enough for the entrepreneurs. However, there are a lot of very useful tax preferences addressed to them. These simplifications (e.g. simplified or quarterly advance payment of tax) can have a great impact on enterprise's finance through the tax decrease or liquidity improvement. However, entrepreneurs do not use these preferences. It is confirmed by Ministry Finance statistics. Why is that? It results from the unawareness of tax regulations as well as tax optimization. Besides, entrepreneurs are obliged to fulfill very restrictive conditions in order to use some preferences.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Informacja na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2011.
 2. Informacja na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2011.
 3. Preferencje podatkowe w Polsce, nr 2, raport, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
 4. Preferencje podatkowe w Polsce 2010, raport, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 5. Stan prawa podatkowego w Polsce, raport 2005, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2006, nr 1.
 6. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU, nr 14, poz. 176).
 7. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU, nr 74, poz. 397).
 8. Wyrok NSA z 10 lipca 1997 r., sygn. akt SA/Ka 1244/95.
 9. Wyrok NSA z 31 stycznia 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 771/01.
 10. www.lewiatan.org.
 11. www.worldbank.org.
 12. www.radapodatkowa.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu