BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walicka Monika (Politechnika Białostocka)
Title
Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw
Tax Optimalization in Small Business's Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 271-281, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podatki, Optymalizacja podatkowa
Enterprise finance, Small business, Taxes, Tax optimization
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem badań była identyfikacja strategii podatkowych, stosowanych przez małe podlaskie przedsiębiorstwa. Badaniem objęto firmy aktywnie działające, zarejestrowane w województwie podlaskim, w którym zidentyfikowano 65 967 przedsiębiorstw spełniających zakładane warunki. Propozycje skierowano do 1450 przedsiębiorstw, z czego 943 wyraziły zgodę na przeprowadzenie badania, po weryfikacji - analizie statystycznej poddano 940 przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The main purpose of this article is identifying the role and nature of strategies used by small companies in Poland. There are only chosen aspect of those strategies. Article basis on a research project conducted on a sample of 1450 firms. The result obtained information, showing a lot of interest and adaptation of tax strategies to optimize business. The issues contained in the article can be a premise for possible practical implications of tax optimalization in running a business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk A., Wybór formy opodatkowania przedsiębiorstw nieposiadających osobowości prawnej, "Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia" 2011, nr 40.
  2. Makuch M.A., Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach, "Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia" 2011, nr 40.
  3. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007-2009, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
  4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity z dnia 27.12.2010 (DzU 2000, nr 14, poz. 176, z późn. zm.).
  5. Szydłowska K., Optymalizacja podatkowa lekarstwem na kryzys gospodarczy, Moore Stephens Central Audit, Warszawa 2009.
  6. Walczak B., Strategie podatkowe i parapodatkowe jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2009.
  7. Wilimowska Z., Urbańska K., Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku polskim, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Zawodowej, Nysa 2009.
  8. Radwański Z., Glosa do wyroku NSA- Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku z dnia10 listopada 1999 r. (SA/Bk 289/99), OSP 2000, z. 9, poz. 135.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu