BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarski Andrzej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Konsekwencje podatkowe i parapodatkowe a wybór formy prawnej przez mśp
Choice of the Legal Status of Smes and its Tax and Tax-Like Consequences
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 283-293, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Formy prawne przedsiębiorstw, Opodatkowanie
Small business, Legal forms of companies, Taxation
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono dylematy i problemy, przed jakimi stają przedsiębiorcy przy wyborze formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy wybór niesie za sobą określone skutki ekonomiczne i prawne, zwłaszcza w kilku przedstawionych tu obszarach, które są najważniejsze z punktu widzenia małego przedsiębiorcy. Wybór formy prawnej nie powinien odbywać się w pośpiechu, bez analizy korzyści i zagrożeń. Opracowanie to jest wstępem do dalszych rozważań dotyczących wyboru formy prawnej dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo.(fragment tekstu)

Taxpayers deriving income or revenue complain mostly about the unstable law and complicated structure of the tax and non-tax instruments. SMEs expect preferences mostly in the field of the accounting and tax reporting as well as quasi loads, which means mainly insurance premiums discharged. This study shows how the choice of the legal form of the company may affect tax and tax like burdens. The article concentrates on the most popular legal forms chosen by SME entrepreneurs: solo proprietor, partnership, general partnership, limited partnership and limited liability partnership. The article includes the analysis of the burden deriving from each legal form chosen. In each case author describes also the principles of liability for the obligations and the opportunities for owners to realize the profit. The article shows some of the consequences, according to the author - the most important ones, resulting from the choice of the legal form of the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ostatnia zmiana: DzU 2011, nr 230, poz. 1370).
 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (ostatnia zmiana: DzU 2011, nr 234, poz. 1391).
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (ostatnia zmiana: DzU 2011, nr 232, poz. 1378).
 4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: DzU 2012, poz. 362).
 5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ostatnia zmiana: DzU 2012, poz. 362).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (ostatnia zmiana: DzU 2010, nr 252, poz. 1691).
 7. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ostatnia zmiana: DzU 2011, nr 131, poz. 764).
 8. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ostatnia zmiana: DzU 2011, nr 291, poz. 1706).
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana: DzU 2012, poz. 123).
 10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (ostatnia zmiana: DzU 2011, nr 232, poz. 1378).
 11. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. Difin, Gdańsk 2010.
 12. Gawrońska J., Podział wyniku finansowego w spółkach kapitałowych, "Prawo Przedsiębiorcy" 2011, nr 22, INFOR.
 13. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2010.
 14. Jęsiak W., Egzekucja w stosunku do wspólników spółki cywilnej i spółki jawnej, "Prawo Przedsiębiorcy" 2007, nr 10, INFOR.
 15. Kalinowski J., Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, "Biuletyn Rachunkowości" 2010, nr 3, INFOR.
 16. Kardyś M., Pobrania właścicielskie w różnych typach działalności gospodarczej, "Prawo Przedsiębiorcy" 2006, nr 11, INFOR.
 17. Pęczyk-Tofel A., Tofel M., Wewnętrzne stosunki majątkowe w handlowych spółkach osobowych, "Prawo Spółek" 2010, nr 1, INFOR.
 18. Stępień-Sporek A., Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jako jedynym komplementariuszem, "Prawo Spółek" 2008, nr 11, INFOR.
 19. Szlęzak-Matuszewicz J., Spółka komandytowa jako forma optymalizacji podatkowej, "Prawo Przedsiębiorcy" 2010, nr 19, INFOR.
 20. Zamiejski J., Ubezpieczenia wspólników spółek, "Prawo Przedsiębiorcy" 2003, nr 13, INFOR.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu