BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybicka Karolina (Politechnika Częstochowska)
Title
Wynik rachunkowy i podatkowy w mśp - ujęcie teoretyczne i praktyczne
Financial Result and Tax Income in Smes - Theoretical and Practical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 295-308, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Podatek dochodowy od osób prawnych
Small business, Financial performance, Corporate income tax
Note
summ.
Abstract
We współczesnym systemie podatkowym, opodatkowanie dochodów osób prawnych odbywa się przy zastosowaniu odrębnej konstrukcji podatkowej, zwanej podatkiem dochodowym od osób prawnych. Regulację prawną tego podatku można znaleźć w Ustawie z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, a także o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania. Podatek od osób prawnych wywodzi się od angielskiej nazwy Corporate Income Tax i często określany jest skrótem CIT... Prawo podatkowe w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku odgrywa coraz większą rolę, co spowodowane jest, przede wszystkim, wynikiem zmian ustrojowych, wpływających na cały system gospodarczy i finansowy. Ustawa o podatkach dochodowych z 1992 roku pozwoliła na tworzenie nowego systemu podatkowego, który odpowiada współczesnym wymaganiom.(fragment tekstu)

The tax system is shaped by the economic and social system of the given country. The tax is the main tool of economic policy of each country, because it has a significant impact onthe economy, and on the taxpayers. Each business unit is obliged to pay various taxes and fees under current rules. Socio-economic transformation in Poland, which took place in the late 80-ties and 90-ties caused also the transformation of tax system. One of the main objectives of reforms that need to be changed was a general income tax. The Corporate Income Tax Act is the basic legal act regulating taxation of corporate income derived from business activities. The aim of this paper is to show the influence the effects of taxation on financial result and to determine the differences between the result doming from accounting and taxation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Elementy finansów i bankowości, red. S. Flejterski, B. Świecka, Wyd. Fachowe, Warszawa 2006.
 2. Gabrusewicz W., Kamieniecka M., MSR 12 podatek dochodowy, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 3. Gierusz B., Bieżący i odroczony podatek dochodowy a zmiany w rachunkowości, ODDiK, Gdańsk 2002.
 4. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 5. Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007.
 6. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.
 7. Poszwa M., Zarządzanie podatkami. W małej i średniej firmie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 8. Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, red. L. Etel, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 9. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, red. K. Sawicki, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2005.
 10. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 11. Rachunkowość zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu