BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Title
Istota i znaczenie fiskalne podatków lokalnych na Pomorzu Środkowym w latach 2005-2010
The Essence and Meaning Fiscal Local Taxes in the Middle Pomerania in Years 2005-2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 309-321, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Podatki i opłaty lokalne, Region
Public finance, Tax and local charges, Region
Note
summ.
Abstract
Wielkość wpływów podatkowych z podatków lokalnych w dużym stopniu determinowana jest przez ustawodawcę, ponieważ to on ustala maksymalny wymiar stawek w podatkach lokalnych. Gmina w tym zakresie ma tak zwane ograniczone władztwo podatkowe, ujawniające się w możliwości uchwalenia stawek podatków lokalnych do wysokości stawek maksymalnych podanych w ustawie (podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych) lub wprowadzania ewentualnych ulg i zwolnień przedmiotowych...Największy udział w dochodach podatkowych gmin uzyskiwanych z podatków lokalnych na Pomorzu Środkowym ma podatek od nieruchomości.(fragment tekstu)

The article presents the essence and diversity of local taxes and taxation analyzed the structure and dynamics of the size of the municipal tax revenues from local taxes in the Middle Pomerania in 2005-2010. Territorial structure of the region and the type determines the amount of local tax revenues, and has influence on the size of income. Character local taxes can predict in most cases possible to obtain revenues from this source of income.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Litwińczuk H., Karwat P., Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. I, WoltersKluwer, Warszawa 2008.
  2. Sobiech J., Denek E., Wierzbicki J., Wolniak J., Finanse publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 2002, nr 9, poz. 84 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU 2006, nr 136, poz. 969 ze zm.).
  5. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (DzU 2002, nr 200, poz. 1682 ze zm.).
  6. Ustawa z dnia 2 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (DzU 2004, nr 142, poz. 1514 ze zm.).
  7. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU 2005, nr 41, poz. 399 ze zm.).
  8. Bank Danych Lokalnych - www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu