BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamroży Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rozliczanie strat zagranicznego zakładu w państwie rezydencji
Settling of Losses of Permanent Establishment in the State of Residence
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 323-334, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Przedsiębiorstwo zagraniczne, Prawo podatkowe
Risk management, Foreign enterprises, Tax regulations
Note
summ.
Abstract
Brak możliwości rozliczenia strat zagranicznego zakładu zwiększa ryzyko ekonomiczne przedsiębiorcy prowadzącego działalność transgraniczną. W przypadku zastosowania metody zwolnienia, dochody przypisane zagranicznemu zakładowi nie są uwzględniane w podstawie opodatkowania rezydenta, dlatego brak jest też podstaw systemowych dla ujęcia bieżących strat zakładu. Trybunał Sprawiedliwości UE oraz polskie sądy opowiadają się za możliwością potrącania wyłącznie ostatecznych strat, których nie można już wykorzystać w państwie położenia zakładu.(fragment tekstu)

The lack of possibility to settle losses of foreign permanent establishments enhances the risk of entrepreneurs conducting cross-border activities. When applying the exemption method, income attributed to the permanent establishment is not included in the tax base of the entrepreneur in the state of his residence, so there is no systematic arguments to account foreign losses. The European Court of Justice and the Polish administrative courts are in favor of deducting of only the final losses which cannot be used anymore in the state of source. The adoption of the mechanism of the temporary deduction of foreign losses in the state of residence (the so-called recapture mechanism) would significantly improve conditions of the Polish entrepreneurs operating in the EU market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cloer A., Jamroży M., Lavrelashvili N., Wilczko K., Aktualne orzecznictwo ETS w zakresie podatków bezpośrednich a konsekwencje dla polskich przedsiębiorców, "SERWIS Monitora Podatkowego" 2008, nr 4.
  2. Jamroży M., Jamroży A., Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa, WoltersKluwer Polska, Warszawa 2012.
  3. Lühn T., Berücksichtigung von Betriebsstättenverlusten bei DBA-Freistellung, Betriebs- -Berater 2009.
  4. Zalasiński A., Transgraniczne potrącanie strat stałych zakładów w orzecznictwie ETS, "Przegląd Podatkowy" 2009, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu