BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowski Łukasz (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Cienka kapitalizacja a zasada sprawiedliwości podatkowej
Thin Capitalization of Rule Fair Taxation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 143-151, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kapitał własny, Sprawiedliwość społeczna, Prawo podatkowe, Cienka kapitalizacja
Ownership capital, Social justice, Tax regulations, Thin capitalization
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące cienkiej kapitalizacji w aspekcie sprawiedliwości społecznej. Uregulowanie to wsparte licznym orzecznictwem sądów administracyjnych, przedstawionych w artykule, sprzyja kształtowaniu sprawiedliwego systemu podatkowego, który zmierza w kierunku neutralności i jednolitego traktowania podatników.(fragment tekstu)

This paper present decisions, interpretations and principle of fair taxation of tax authorities regarding to the problem of thin capitalization. There have been established regulation in order to reduce so high level of taxation by making cost of capitalization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cąkała A., Źródła finansowania, "Gazeta Prawna" 2000, nr 122.
  2. Małecki J., Lexfalsalex non est?, w: Ex iniuria non oriturius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003.
  3. Małecki J., Obowiązek podatkowy a godność podatnika, w: Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70-tą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.
  4. Małecki J., O ciągłości konstrukcji podatkowych w świetle orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, Warszawa 2005.
  5. Podatek dochodowy od osób prawnych 2011, red. J. Marciniuka, Wyd. C.H. Beck.
  6. Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. I, red. H. Litwińczuk, Dom Wydawniczy ABC.
  7. Szczepański K., Niedostateczna kapitalizacja spółki a koszty uzyskania przychodów - korzyści płynące z wnioskowania a contrario, LEX Administracja Skarbowa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu