BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cwyl Jarosław (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Podatek dochodowy od zysków przedsiębiorstw korporacyjnych jako element narzędzi polityki podatkowej
Corporate Income Tax as a Tax Policy Tool
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 153-164, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Korporacje, Polityka podatkowa, Podatek dochodowy od osób prawnych
Corporation, Tax policy, Corporate income tax
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przegląd problematyki dotyczącej wpływu podatku dochodowego od zysków przedsiębiorstw korporacyjnych na różne aspekty działalności przedsiębiorstwa i jego wydajności fiskalnej oraz przedstawienie wybranych wyników badań. W artykule zastosowano następującą kolejność, w pierwszej części omówiono wpływ zmian podatkowych na pewne decyzje podmiotów gospodarczych z zaprezentowaniem wybranych wyników badań, w drugiej części przedstawiono problem motywacyjnej polityki obniżania stawki tego podatku jako tego, który podnosi koszt kapitału, a przez to obniża inwestycje przedsiębiorstw, w trzeciej części zaprezentowano problem opodatkowania szybko rozwijających się i nowych przedsiębiorstw, w części czwartej zaś - tendencje zmian w podatku dochodowym od zysków przedsiębiorstw korporacyjnych w aspekcie międzynarodowym.(fragment tekstu)

This article concerns problem of levying corporate. Author pays particular attention on the problem of base elasticity and distortions create by taxing income in investments made by companies, especially newly established and fast growing. The article also depicts problems of international circumstances, which indicate that statutory tax rate on corporate slightly decreased despite increasing tax collections, calculated as a relations of tax revenue from corporate income tax to gross domestic product.(original abstracts)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chirinko R.S., Corporate Taxation, Capital Formation, and the Substitution Elasticity between Labor and Capital, "National Tax Journal" 2002, June.
 2. de Mooij R.A., Ederveen S., Corporate Tax Elasticities. A Reader's Guide to Empirical Findings, 2008.
 3. de Mooij R.A., Will Corporate Income Taxation Survice?, "De Economist" 2005, nr 3.
 4. Evers M., de Mooij R.A., van Ederveen D.J., What Explains The Variation in Estimates of Labour Supply Elasticities? CESifo, "Working Paper" nr 1633, December 2005.
 5. Gordon R.H., Lee Y., Do taxes affect corporate debt policy? Evidence from U.S. corporate tax return data, "Journal of Public Economics" 2001, nr 82.
 6. Gravele J., The Corporate Income Tax, "Economic Issues and Policy Options, National Tax Journal" 1995.
 7. Harbeger A.C., The Incidence of Corporation Income Tax Revisited, "National Tax Journal" 2008, nr 2, June.
 8. Kanniainen V., Södersten J., Costs of Monitoring and Corporate Taxation, "Journal of Public Economics" 1994, nr 55.
 9. Kanniainen V., Södersten J., The Importance of Reporting Conventions for the Theory of Corporate Taxation, "Journal of Public Economics" 1995, nr 57, Uppsala University, Uppsala.
 10. OECD, www.oecd.org, Tax Database.
 11. Sorensen P.B.,Changing Views of the Corporate income Tax, "National Tax Journal" 1995, June.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu