BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierska Ilona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane zagadnienia pomiaru dokonań
Some Problems of Performance Measurement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 103-117, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość, Pomiar i wycena w rachunkowości, Pomiar dokonań
Accounting, Measurement and valuation in accounting, Performance measurement
Note
summ.
Abstract
Pomiar dokonań jest istotnym elementem funkcjonowania jednostek gospodarczych. Jego znaczenie rośnie wraz z dynamiką zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym jednostek. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie wybranych zagadnień z zakresu pomiaru wyników dokonywanego przez rachunkowość, jakimi są cele systemów pomiaru dokonań wraz z pełnionymi przez nie funkcjami, ich miejsce w systemie informacji przedsiębiorstwa, historia oraz etapy budowy, przez jakie musi przejść przedsiębiorstwo, by stworzony przez nie system pomiaru zapewniał miarodajne wyniki.(abstrakt oryginalny)

Measuring performance is an important element in the functioning of economic entities. Its importance is growing with the dynamic changes in the economic environment of companies. The purpose of this article is to present some issues in measuring the achievements made by the accounting, which are the objectives of performance measurement system along with their functions, its place in the enterprises information system, the history and construction phases trough which must pass a company that created by measurement give reliable results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Garkowska K., Karmańska A., Zarys rozwoju trzech szkół pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
  2. Karmańska A., Rachunkowość ośrodka odpowiedzialności i jej miejsce w systemie informacyjnym, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
  3. Karmańska A., System informacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
  4. Michalak J., Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008.
  5. Michalak J., Pomiar dokonań, w: Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  6. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008.
  7. Rampersad H.K., Kompleksowa karta wyników. Jak przekształcić zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągać doskonałe wyniki, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2004.
  8. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
  9. Świderska M., Kontrola w zarządzaniu operacyjnym, w: Controling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2010.
  10. Wójcik K., Public Relations, Centrum Kreowania Liderów, Międzyborów 1992.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu