BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knap Renata (Uniwersytet Szczeciński), Nakonieczna-Kisiel Halina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
W kwestii nierównowagi zewnętrznej Polski
The Issue of External Imbalance of Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 119-130, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Nierównowaga konkurencyjna, Inwestycje zagraniczne, Konkurencyjność międzynarodowa, Zadłużenie zagraniczne, Instrumenty finansowe, Międzynarodowa pozycja inwestycyjna
Competitive imbalance, Foreign investment, International competitiveness, Foreign debt, Financial instruments, International investment position
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, które zjawisko dokładniej odzwierciedla stan nierównowagi zewnętrznej Polski: międzynarodowa pozycja inwestycyjna czy zadłużenie zagraniczne. W pierwszej części opracowania przedstawiono istotę obu kategorii, w drugiej - tendencje kształtowania się międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, w trzeciej - zmiany w poziomie zadłużenia zagranicznego, natomiast czwartą część poświęcono ocenie poziomu nierównowagi zewnętrznej Polski.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to answer which phenomenon better depicts the state of external imbalance of Poland: international investment position or foreign debt. The first part of the paper describes the nature of both phenomena, the second part shows the tendencies shaping international investment position, the third part presents the changes in the level of foreign debt, while the fourth part includes an assessment of the level of external imbalance of Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. External Debt: Definition, Statistical Coverage and Methodology, BIS, IMF, World Bank, Paris 1998.
  2. External Debt Definition, Statistical Coverage and Methodology, OECD Publications, Paris 1992.
  3. Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2008 roku i w 2009 roku, IBR, KiK, Warszawa 2009 i 2010.
  4. Kulig J., Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w okresie transformacji, w perspektywie globalizacji finansów międzynarodowych, w: Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski, red. W. Małecki, WIZJA PRESS & IT, Warszawa 2007.
  5. Mesjasz L., Zadłużenie zagraniczne Polski w świetle nowej definicji długu, w: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne, red. J. Rymarczyk, M. Sutkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 867, Wrocław 2000.
  6. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku, NBP, Warszawa 2010.
  7. NBP, www.nbp.pl.
  8. Sokołowska B., Bilans płatniczy w 2007 roku, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2007 roku, IBR, KiK, Warszawa 2008.
  9. Sokołowska B., Zadłużenie zagraniczne Polski, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2008 roku, IBR, KiK, Warszawa 2009.
  10. Uwagi metodyczne NBP, Departament Statystyki NBP, www.nbp.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu