BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Samoocena jako forma oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
The Self-Assessment as the Form of an Assessment of Functioning the Management Control in Entities of the Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 185-198, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Rachunkowość zarządcza, Kontrola, Samoocena, Kontrola zarządcza
Public finance, Management accounting, Control, Self-esteem, Management control
Note
summ.
Abstract
Dla ułatwienia przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Minister Finansów opublikował w formie komunikatu propozycję pytań ankietowych, oddzielnie dla kierowników i dla pracowników. Pytania dla grup respondentów różnią się zakresem i szczegółowością. Zaproponowane pytania ankietowe są dużym ułatwieniem w praktyce, a ponadto wyznaczają zakres oceny realizacji kontroli zarządczej.(abstrakt oryginalny)

For the convenience of conducting the self-assessment of management control in entities of the public sector, the Minister of Finance has published, in the form of a statement, the list of proposed questionnaire questions, separately for mangers and other employees. The questions for the groups of respondents possess a different scope and minuteness. The proposal of the questionnaire questions is huge convenience in practice as well as sets the scope of the assessment of the management control realization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza - Ocena sposobu wykonania kontroli zarządczej, Kancelaria Rady Ministrów, DKN - 520-1(20) 11 z 10 sierpnia 2011 r.
  2. Chojna-Duch E., Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, "Kontrola Państwowa" 2010, nr 1 (330).
  3. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania, DzU 2010, nr 187, poz. 1254.
  5. Sołtyk P., Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych, "Wspólnota" 2010, nr 9.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu