BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryńca Radosław (Politechnika Wrocławska), Kuchta Dorota (Politechnika Wrocławska)
Title
Identification of Factors Influencing the Evaluation of the Research Projects in Higher Education Institutions by Project Executors and University Management
Identyfikacja czynników mających wpływ na ocenę projektów badawczych realizowanych w szkole wyższej dokonywaną przez wykonawców projektu oraz kierownictwo uczelni
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 250, s. 85-97, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Performance Measurement and Management
Keyword
Ocena projektu, Szkolnictwo wyższe
Project evaluation, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ocena szkoły wyższej zdaniem autorów artykułu powinna być dokonywana przez różne podmioty, np. przez studentów, pracowników, czy kierownictwo uczelni. Niezmiernie ważne wydaje się także zidentyfikowanie czynników mających wpływ na ocenę realizowanych w uczelni projektów badawczych. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była identyfikacja tych czynników (kryteriów oceny), które są szczególnie ważne zarówno dla wykonawców projektu, jak i kierownictwa uczelni. W artykule wskazano, iż przy ocenie projektów badawczych mogą być wykorzystywane różne kryteria, istotne z punktu widzenia podmiotów dokonujących oceny.(abstrakt oryginalny)

In our opinion, a higher education institution should be evaluated by different entities, such as its students, employees and management. A vital part of such an assessment is the evaluation of the research projects carried out in an institution. This paper presents the results of studies aimed at identifying the factors (evaluation criteria) which are particularly important for both project executors and university management. The paper presents the claim that research projects may be evaluated according to different criteria, depending on what evaluating entities regard as important.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barnes T., Pashby I., Gibbons A., Effective university-industry interaction: A multi-case evaluation of collaborative R&D projects, European Management Journal 2002, Vol. 20, No. 3.
  2. Barnes T., Pashby I., Gibbons A., Managing collaborative R&D projects development of a practical management tool, International Journal of Project Management 2006, Vol. 24.
  3. Birnbaum P., Assessment of alternative management forms in academic interdisciplinary research projects, Management Science 1977, Vol. 24, No. 3.
  4. Jordan G., Hage J., Mote J., Hepler B., Investigating differences among research projects and implications for managers, R&D Management 2005, Vol. 35, No. 5.
  5. Mierzejewska B., Aluchna M., Perspektywy uwarunkowania innowacyjności w Polsce, E-mentor 2008, nr 3, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=25&id=557 (accessed: 12.12.2010).
  6. Niedergassel B., Leker J., Different dimensions of knowledge in cooperative R&D projects of university scientists, Technovation 2011, Vol. 31, www/elasvier.com/locate/technovation.
  7. Numprasertchai S., Igel B., Managing knowledge through collaboration: multiple case studies of managing research in university laboratories in Thailand, Technovation 2005, Vol. 25, www/elasvier. com/locate/technovation (accessed: 03.03.2012).
  8. Ryńca R., Kuchta D., Transfer of Knowledge and Technology in Polish Higher Education, Scientific Papers of the Banking College in Wrocław, Wrocław 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu