BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołda Grzegorz (Politechnika Śląska), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska)
Title
Zintegrowany system wspomagania logistycznych decyzji przedsiębiorstwa w sferze zaopatrzenia i dystrybucji
Integrated System Aiding Enterprise Logistics Decisions in Supply and Distribution Area
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2004, nr 1, s. 2-12, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Systemy wspomagania decyzji, Komputerowe wspomaganie decyzji, Zaopatrzenie przedsiębiorstwa, Planowanie w przedsiębiorstwie, System logistyczny
Decision Support Systems (DSS), Computer aided decision making, Supply of enterprises, Enterprise planning, Logistic system
Note
summ.
Abstract
Ostatnie lata przyniosły znaczny rozwój nowych trendów rynkowych, które wywierają wpływ na sposób zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Głównym celem każdego przedsiębiorstwa przemysłowego jest wytwarzanie w krótkim czasie wyrobów o wysokiej jakości przy minimalnych kosztach. Aby możliwe było zaspokojenie wciąż rosnących potrzeb oraz wymagań klienta nowoczesne wytwarzanie musi charakteryzować się krótkim czasem dostawy na rynek zróżnicowanego asortymentu wciąż nowych wyrobów. Dążenia przedsiębiorstw skutkują nieustannym rozwojem metod i technik zarządzania, mających na celu pogodzenie sprzecznych celów rozumianych jako oczekiwania klienta z jednej strony oraz możliwości producenta z drugiej. W związku z dążeniem do realizacji założonych celów obserwuje się rosnące zainteresowanie komputerowym wspomaganiem procesów zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem przemysłowym. Wysokie wymagania stawiane tymże systemom odnoszą się przede wszystkim do możliwości integracji rozwiązań cząstkowych logistyki, prostoty obsługi, jak również do zautomatyzowania procesu zarządzania firmą produkcyjną. (fragment tekstu)

Modern production processes oriented on individual clients' orders realization which run in a dynamical changing environment, require efficient organization and proper coordination of logic activities of a company. Matters discussed in this paper, that concentrate in the area of supply and distribution logistic system of production company, concern quick reaction on arising delivery orders, which reliable realization enable needs satisfaction of individual clients, for winning the concurrency in free-market economy and for achieving profits. The aim of this work is elaboration of the formal model which represents the supply and distribution logistic system of industrial company and on its basis creation the method of complex decision making in the considered logistic system for little and medium production companies. Additionally the useful aim of this work is elaboration of an exemplary integrated computer program application of multicriteria logistic system estimation. In this work the definition of logistic in system approach is presented. Additionally the most important decision problems which occur in logistic system of industrial company were pointed. On the basis of the system approach to the industrial logistic and with elaboration of quick reconfiguration method of the supply and distribution company system (understood as selection of logistic system elements and the running modification of supply schedule after the implementation of a new order) the methodology of multicriteria estimation for logistic decision making process adding was utilized. The application of the elaborated configuration method, the complex evaluation of logistic solutions in the supply and distribution area and creation on its basis the computer application of logistic aided decisions have been verified on the base of medium company operative in mechanical branch. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Argila C., Yourdon E.: Analiza obiektowa i projektowanie. Przykłady zastosowań, WNT, Warszawa 2000.
  2. Breiing A., Knosala R.: Bewerten technischer Systeme, Springer Verlag, Berlin 1997.
  3. Droge C., Germain R.: The design of the logistics organizations, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol: 34, No .1, 1999, pp. 22-37.
  4. Gołda G.: Zintegrowany system wspomagania logistycznych decyzji przedsiębiorstwa, Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2003.
  5. Helbing K.W., Reichel M.: Selected aspects of development and planning of production and logistic systems, Elsevier Science Ltd, Journal of Materials Processing Technology 76, 1998, pp. 233-237.
  6. Knosala R., Gołda G.: Modelling of logistic processes. Multicriteria decision making method approach. Konferencja zagraniczna, Co-Mat-Tech 2002, Materiały konferencyjne, Tom 2, Trnawa 2002, pp. 125-130.
  7. Krupa T. (red.): Aktualne problemy w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem, WNT, Warszawa 2000.
  8. Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
  9. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E.: Designing and Managing the Supply Chain, Irwin McGraw-Hill, New York 2000.
  10. Skołud B.: Systemy wspomagania decyzji w planowaniu produkcji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu