BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzemień Eugeniusz (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Wolniak Radosław (Politechnika Śląska), Żebrucka Beata (Politechnika Śląska)
Title
Proces tworzenia oprogramowania wspomagającego działania korygująco-zapobiegawcze na przykładzie zakładów metalowych
Process of Creation Preventive and Corrective Action Software for Example Metal Industry
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2004, nr 1, s. 27-34, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Komputerowe systemy wspomagania jakości, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Systemy wspomagania zarządzania, Testowanie oprogramowania, Tworzenie oprogramowania
Computer aided quality assurance, Computer aiding management, Management support systems, Software testing, Software development
Note
summ.
Company
Zakłady Metalowe "POSTĘP" S.A.
Abstract
Polskie przedsiębiorstwa "cierpią" w ostatnich latach na chroniczny brak kapitału pozwalającego podejmować nowe inwestycje. Jest to szczególnie widoczne w firmach małych i średnich, które w okresie ostatnich 5 lat znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego też w wielu z nich korzystne wydaje się wykorzystywanie rozwiązań tanich, pozwalających na rozwój i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań bez inwestycji charakteryzujących się dużą kapitałochłonnością. Tymczasem większość istniejących na rynku pakietów programowych wspomagających procesy zarządzania to programy stosunkowo drogie. Poza tym są one często bardzo rozbudowane i zawierają wiele funkcji nie wykorzystywanych w niewielkich firmach. Dlatego też, jeśli dana organizacja posiada informatyków dysponujących wystarczającym doświadczeniem i odpowiednimi umiejętnościami, warto podjąć próbę samodzielnego sporządzenia aplikacji komputerowych wspomagających wybrane procesy zarządzania jakością. Warto jednak realnie oceniać możliwości swojej kadry informatyczne, gdyż, jeśli będą one zbyt niskie może okazać się, że oprogramowanie nie będzie funkcjonować prawidłowo. W pewnych sytuacjach może się także okazać, że straty wynikające z tych błędów mogą przewyższyć koszty zakupu gotowego oprogramowania. (...) W niniejszej publikacji opiszemy proces tworzenia komputerowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie jakością, jaki został przeprowadzony w Zakładach Metalowych "POSTĘP" S.A. Przedsiębiorstwo to jest silnie zaangażowane w zarządzanie jakością. Posiada certyfikat ISO 9001 oraz QS 9000, ponadto jest zaawansowane w zakresie tworzenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych. (fragment tekstu)

Speed and flexibility in managing the information is bigger and bigger importance in management at present. Efficient management of a company requires an access to current information, which constitutes the key potential of a company, difficult to forge and of a unique character, thanks to which an appropriate managing the information is an important factor of competitive domination. The best way to achieve such an effect is to computerize the management. Nowadays many organizations use computer systems in quality management. The paper concentrate on quality management software created in polish firm ("POSTĘP") used in preventive and corrective actions. In this paper we present detailed description of quality management software creation process. There were some stages of the process:
 • initial analysis of organization,
 • software structure process planning,
 • software design process,
 • testing.
We think that polish firms don't have much investment capital and rarely can buy good professional quality software. So self-creation of computer quality tools can be a good solution for many firms in our country. Software like that is very chip. But there are some problems, because we must have good employees, who can create suitable software. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Krzemień E., Wolniak R.: Tworzenie komputerowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie - analiza stosowanych koncepcji, Przegląd Organizacji, artykuł w recenzji.
 2. Folder reklamowy: Zakłady Metalowe "POSTĘP" S.A.
 3. Smith D.J.: Jakość i niezawodność oprogramowania, [w:] Podręcznik zarządzania jakością, pod red. nauk. D. Locka, PWN, Warszawa 2002.
 4. Program wspomagający działania korygujące (Q-CA) napisany na potrzeby przedsiębiorstwa "POSTĘP" S.A.
 5. Żebrucka B.: Analiza i wdrożenie programu wspomagającego działania korygujące, Praca magisterska. Politechnika Śląska, Zabrze 2003.
 6. http://bazy.lideria.pl/katalog/1529.html
 7. http://javascript.reporter.pl/js/wstep.html
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu