BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśkowski Zygmunt (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Zastosowanie koncepcji marketingu zakupów w przedsiębiorstwie
Purchase Marketing Orientation on B2B Market
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2004, nr 1, s. 63-67, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Orientacja marketingowa, Zarządzanie zakupem, Marketing zakupów, Relacje dostawca-odbiorca
Marketing orientation, Purchase management, Buyer marketing, Supplier-recipient relations
Note
summ.
Abstract
Zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz nowe metody zarządzania umożliwiają (czasem nawet wymuszają) wdrażanie orientacji marketingowej w nowych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zainteresowanie marketingiem na etapie zakupów nie jest przypadkowe. Sfera zaopatrzenia stała się jedną ze strategicznych, a od jej organizacji w coraz większym stopniu będzie uzależniony rozwój przedsiębiorstwa. Niewielkie doświadczenie przedsiębiorstw oraz wybiórcze podejście do tego zagadnienia w literaturze przedmiotu powoduje, że na razie jest ono mało spenetrowane i wymaga uporządkowania. Należy żywić nadzieję, że liczne potencjalne korzyści wynikające z profesjonalnego zarządzania zakupami szybko tę lukę wypełnią zarówno w praktyce jak i w teorii marketingu. (fragment tekstu)

In total marketing orientated company purchase in involved. Penetration and active looking for good suppliers on B2B market in one of the most important goals every buyer. Purchase processes can be very difficult and risk to realize then purchase team centre should be organized. Modern purchase marketing orientation is based on partnership relations between suppliers and customers to increase total value offered to final consumers. When the active (agressive) selling is not enough it can be another field to compete and strategic key to success. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cannon J. P.: Perreault Jr. W. D.: Buyer - Seller Relationships in Business Markets, Journal of Marketing Research, November 1999.
  2. Fonfara K.: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 37-42.
  3. Hutt M. D., Speh T. W.: Zarządzanie marketingiem, strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN, Warszawa 1997, s. 101 i dalsze.
  4. Jap D.: Pie - Expantion Efforts: Collaboration Processes in Buyer - Supplier Relationships, Journal of Marketing Research, November 1999.
  5. Johnston W., Lewin J.: Organizational Buying Behavior: Toward oa Integrative Framework, Journal of Business Research, No. 35, pp. 1-15.
  6. Kothandaraman P., Wilson D. T.: The Future of Competition; Value-Creating Networks, Industrial Marketing Management, No. 4, 2001, pp. 379-389.
  7. Łuczak J.: Zarządzanie dostawami, Oficyna Wydawnicza Sami Sobie, Poznań 1998, s. 30-36.
  8. Warnecke H. J.: Rewolucja kultury przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1999, s. 82-85.
  9. Wojciechowski T.: Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów, PWE, Warszawa 1999, s. 205.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu