BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczkowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Etyka zawodu księgowego w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji
Ethics of Profession Accountant in National and International Regulation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 45-55, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Księgowy, Etyka zawodowa
Accounting, Accountant, Professional ethics
Note
summ.
Abstract
Etyka zawodowa jest pojęciem, które dotyczy wielu dziedzin życia gospodarczego. Nie omija także rachunkowości. .. Etyka zawodu księgowego obejmuje sferę godności zawodu, wysokiego poziomu kultury osobistej, profesjonalności, uczciwości, obowiązkowości, systematyczności, poczucia odpowiedzialności i ogólnie pojętej moralności1. Spełnienie tych wartości podnosi status księgowego w środowisku zawodowym i społecznym, tworzy wysoki status tego zawodu. Zawód księgowego jest zawodem zaufania publicznego, a wykonująca go osoba spełnia ważną rolę w społeczeństwie. Specyfika niezbędnych do wykonywania tego zawodu wiedzy i umiejętności sprawia, że mogą go wykonywać osoby o określonych predyspozycjach.(fragment tekstu)

Many people and institution take advantage of the work of accountant. The per-sons who have obtained the right to perform the job of the accountant should present the required qualifications and should obey principles of professional ethics. As the result of the above, International Federation of Accountants elaborated "The Code of Profession-al Ethics in Accountancy". On this base the Association of Accountantsin Poland elaborated also The Code of Professional Ethics in Accountancy", which includes principles of practices of ethical professions accountant. The article presents principles of ethics contained in Polish and international regu-lations that concern person occupying accountancy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Feliński J.R.: Vademecum głównego księgowego, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice 2005.
  2. Karmańska A.: Etyka w dydaktyce rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo-ści, Tom 26 (82), SKwP, Warszawa 2005.
  3. Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC, Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), tłum. SKwP, Nowy Jork 2009.
  4. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu