BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerny Janusz (Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu)
Title
Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa w wypadku fuzji lub przejęcia
Setting the Value of the Enterprise Which is Subject to the Merge or Taking Over
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 57-66, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Fuzje i przejęcia
Enterprise value, Mergers and acquisitions
Note
summ.
Abstract
Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa w przypadku, gdy staje się ono przedmiotem fuzji lub przejęcia jest nierozerwalnie związane z problemem wyceny. Istnieją różne podejścia do określenia wartości przedsiębiorstwa, które można podzielić, z punktu widzenia metodologii wyceny, na podejście majątkowe, dochodowe lub podejście o charakterze mieszanym. Do najczęściej stosowanych sposobów określenia wartości przedsiębiorstwa (tzw. wartości ekonomicznej) należy zaliczyć: - wartość księgową, - wartość likwidacyjną, - wartość odtworzeniową, - wartość transakcyjną, - wartość dochodową, - wartość zastawczą. (fragment tekstu)

In the market economy during functioning companies certain specific situations such as merge and taking over can be noticed. In this process evaluation of the merging enterprise and the assessment of the merger itself is a significant factor. Moreover bal-ance and additional valuation play a key role in assessing potential of the companies which were subject both to the merges or taking over. The following paper is devoted to the above mentioned issues. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F., Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2000.
  2. Burdziak T., Miedziński B., Pasieczny L.: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw., Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe TOPEXIM, Warszawa 1991.
  3. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
  4. Groppelli A.A., Nikbakht E.: Wstęp do finansów, WIG-Press, Warszawa 1999.
  5. Herdan A., Wybrane aspekty pomiaru efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 5(61), 2001.
  6. Karmańska A.: Szacowanie korzyści ekonomicznych w związku z wyceną finansową aktywów, "Problemy Rachunkowości" nr 1, 2004.
  7. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2000
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu