BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierusz Jerzy (Uniwersytet Gdański), Gierusz Katarzyna (Sopocka Szkoła Wyższa)
Title
Leasing operacyjny i finansowy - nowe podejście
Leases - the new Aproach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 87-94, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Leasing operacyjny, Leasing finansowy
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Operating lease, Financial lease
Note
summ.
Abstract
Projekt równego traktowania leasingu finansowego i operacyjnego został przygotowany wspólnie przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachun-kowości (IASB) oraz Amerykańską Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB). Dotychczas opublikowano dwa dokumenty: w marcu 2009 r. Wstępne założenia do standardu (Leases-Preliminary Views) oraz w sierpniu 2010 r. Projekt standardu (Exposure Draft). Przyjęty harmonogram prac zakłada: a) opublikowanie ostatecznej wersji standardu w drugiej połowie 2011 r., b) wdrażanie standardu (okres przejściowy) do końca 2013 r., c) wejście standardu w życie- styczeń 2014 r. Celem artykułu jest przedstawienie głównej idei nowego podejścia w rachunkowości do leasingu.(fragment tekstu)

The article summarizes the major idea of the new approach to leases- one accounting treatment for both finance and operating lease contract in lessees' accounts. The project was prepared jointly by the International Accounting Standards Board (IASB) and the US Financial Accounting Standards Board (FASB) to ensure the common standard on lease accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Elliott B. Elliot J.: Financial Accounting and Reporting 12th edition; Pearson Edition 2008.
  2. IASB, FASB: Leases- Preliminary Views, Marzec 2009.
  3. Snapshot: Leases- Preliminary Views, www.iasb.org
  4. Leases Exposure Draft, Sierpień 2010, ED/2010/9.
  5. Matusewicz M.: Leasing - proponowane zmiany w MSSF, Ernst and Young, 2010 (ma-teriały szkoleniowe nie publikowane).
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKWP, IASB 2007.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, DzU z 2009 Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu