BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drumlak Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Realizacja wytycznych Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych dla Zawodowych Księgowych w wybranych krajach
Implementation of the Guidance of the International Education Standards for Professional Accountants in Chosen Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 75-85, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Księgowy
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Accountant
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z implementacją zaleceń Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych dla Zawodowych Księgowych w wybranych krajach. Podczas zbierania materiału badawczego posłużono się metodą sondażu oraz analizy danych dostępnych na oficjalnej stronie interne-towej Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC - ang. International Fe-deration of Accountants).(fragment tekstu)

Based on the research author says that developed by IAESB guidance to improve IES has been implemented differently worldwide. As number of IFAC member bodies has increased over the years, the world wide impact of IES has become more signifi-cant. Though each country uses different methods of IES implementations (because of cultural, social and economical differences) they all aim to reach the main goal which is to develop guidance to improve standards of accountancy education around the world. Standards that would bring back lost reputation of the profession and positively impact the development of global economy. Author believes that also in Poland, there will be created a new optimal model of education needed by accountants. Both require significant changes in the higher education system as well as co-operation with profes-sional bodies (i.e. Accountants Association in Poland). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://www.ifac.org odczyt 03.2011.
  2. http://www.ifac.org/ComplianceAssessement/published.php odczyt 03.2011.
  3. http://www.ifac.org/About odczyt 04.2011.
  4. http://www.ipiob.org/about/what-piob/ odczyt 04.2011.
  5. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych. Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 12 Wydanie specjalne. Stowarzyszenie Księgo-wych w Polsce Zarząd Główny, Warszawa 2004.
  6. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8. Rada Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu