BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperowicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Umowy o usługi długoterminowe
Agreement of Long-Term Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 151-161, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wycena, Usługi
Accounting, Valuation, Services
Note
summ.
Abstract
Usługi o charakterze długoterminowym są wydzieloną grupą świadczeń podlegającą odmiennym zasadom wyceny na dzień bilansowy w porównaniu z innymi usługami. Muszą być one realizowane na podstawie określonych umów. Celem opracowania jest wykazanie, że treść umów ma bezpośredni wpływ na sposób wyceny, rejestracji efektów oraz proces realizacji usług o charakterze długoterminowym.(fragment tekstu)

The problem of the valuation of long-term services has an interdisciplinary nature. Proper valuation and the proper path in the realization process of the service depends on the cooperation of three departments: accounting, technology and legal department. The final shape of the contract has influence on the valuation of long-term services taking place in the accounting department, and on the way of realization this service.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga I, III, red. G. Bieniek, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
  2. Korzeniewski W.: Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2007), Tom 1, SKwP, Warszawa.
  4. Ustawa o zmianie ustawy- Kodeks cywilny z dnia 28.07.1990, DzU 55, poz. 321.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu