BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wycena operacyjnych aktywów trwałych a możliwości kształtowania zysków bilansowych w jednostkach stosujących MSSF
Possibilities of Earnings Management Based on Tangible and Intangible Fixed Assets Measurement Rules Resulting from IFRS
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 175-187, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie zyskami, Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Wycena środków trwałych
Earnings management, Accounting, International Financial Reporting Standard, Valuation of fixed assets
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie wynikających z zapisów MSSF możliwości kształtowania zysków bilansowych dzięki wykorzystaniu narzędzi związanych z wyceną i obrotem operacyjnymi aktywami trwałymi.(fragment tekstu)

The article presents possibilities of earnings management through implementation of fixed assets (tangible and intangible) measurement rules described in IFRS. The following examples were described: a choice from solutions presented in IFRS (depreciation / amortization methods, valuations models), a decision on the timing of adoption of a new standard, judgments and estimations (economic useful life of assets, residual value, impairment losses), structuring transactions to achieve desired accounting pur-pose (sale and leaseback transaction), timing the recognition if revenues and expenses (sales of assets, R&D capitalization). original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards Board 2009.
  2. Mc Kee T.: Earnings Management: An Executive Perspective., THOMSON 2005.
  3. Piosik A, Rówińska M.: Determinanty dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 55 (111), Warszawa 2010 s.139-166.
  4. Ronen J., Yaari V.: Earnings Management. Emerging Insights in Theory, Practice, and Research, Springer.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu