BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Dylematy pomiaru aktywów i pasywów w świetle międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
Dilemmas of Valuing Assets and Liabilities in Light of International Financial Reporting Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 241-253, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Wartość godziwa
Accounting, International Financial Reporting Standard, Fair value
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie poglądów w zakresie wyceny aktywów i pasywów w kontekście zmian założeń konceptualnych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz projektu standardu dotyczącego pomiaru wartości godziwej. W artykule zostanie zaprezentowana istota, uwarunkowania oraz podejścia do pomiarów aktywów i pasywów stosowanych w międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej. Następnie zostaną omówione zalety i ograniczenia pomiaru dokonywanego za pomocą wartości godziwej, która staje się dominującą kategorią wyceny pozycji sprawozdawczych.(fragment tekstu)

The dynamic development of the economy makes it necessary to become a change in the approach to use measurements in the field of accounting. The aim of this paper is to present views on the approaches to the valuation of items of reporting in the context on changes of conceptual assumptions of international financial reporting standards. The paper will be presented the issue, conditions and approaches to measurement of assets and liabilities used in international financial reporting standards. Then will be discussed advantages and limitations of measurements of the fair value, which is becom-ing the dominant approach to the valuation of items reported.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barth M.E.: Comments of Panellist, "Journal of Accounting, Finance of Business Studies ABACUS", Vol. 46, No. 1, 2010.
  2. Baxter W.: The Case for Deprival Value, The Institute Of Chartered Accountants of Scotland, 2003.
  3. Hendriksen E. A., van Breda M.F.: Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
  4. Dean G.; Background and Case for Exit Price, "Accounting Journal of Accounting, Finance od Business Studies ABACUS", Vol. 46, No. 1, 2010.
  5. Grossman S.J., Stiglitz J.E.: On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, "American Economic Review", vol.70, (3)1980.
  6. Lennard A.: The case and entry value. A Defence of Replacement Cost, "Journal of Accounting, Finance od Business Studies, Abacus", Vol. 46, no 1. 2010.
  7. Penman H.: Financial Reporting Quality:Is fair Value a Plus or a Minus?, Accounting and Business Research, Special Issue, International Accounting Policy Forum, 2007.
  8. Turyna J.: Modelowa analiza założeń współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
  9. Whittington G.: Deprival Value and Price Change Accounting in the U.K., "A Journal of Accounting, Finance od Business Studies ABACUS", Vol. 34, No. 1, 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu